Experimenta amb els glaçons

Amb aquesta activitat podrem observar què passa amb els glaçons de gel quan entren en contacte amb altres superfícies. Podrem entendre els canvis físics que passen amb aquest experiment.