El mirall

Amb quines “ulleres” mirem el nostre entorn? Quins estereotips i prejudicis persisteixen? Activitat per reflexionar sobre la mirada que tenim sobre nosaltres mateixes i les altres persones.