El bingo del romanticisme

A través d’una activitat tipus “bingo” desmuntarem els mites de l’amor romàntic i desemmascararem la violència de gènere que comporta aquesta idea d’amor.