Descobreix el tresor

Amb aquesta dinàmica es busca que els i les participants creïn un objecte plàstic que simbolitzi el concepte d’igualtat d’oportunitats. Es farà una joc de geocaching que es pot fer digitalment també.