Fundació Catalana de l'Esplai

"Red Conecta"

Red Conecta

"Red Conecta" és una xarxa de telecentres impulsada per la Fundació i Micrososft amb el suport d'entitats, administracions públiques i empreses que promouen la inclusió a través de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) amb presència al territori espanyol, ubicats en ONG, entitats sense ànim de lucre i ajuntaments. És també una xarxa d'associacions que treballen en l'àmbit social, des de la proximitat local, facilitant l'atenció a col·lectius del territori a través d'un projecte comunitari on les persones estan implicades, participen activament i comparteixen el que aprenen.

El nostre objectiu és facilitar a tota la població l'accés i la formació en TIC, promovent la inclusió social i la millora de les possibilitats d'inserció laboral.

El "Red Conecta" s'emmarca en els programes d'e-inclusió que lidera la Fundació on també s'inclouen el "Conecta Joven", la inciativa de prevenció de les drogodependències "Y tú, ¿cómo controlas?" o diferents projectes europeus, entre d'altres.

Com funciona?


 • Activitats en un telecentre "Red Conecta"
 • Ús comunitari dels equips i recursos per part d'altres ONG.
 • Realització de tràmits en l'e-administració.
 • Acompanyament en la recerca de feina.
 • Cursos de formació relacionats amb l'ús i l'aplicació de les TIC.
 • Activitats d'autoformació.
 • Assessorament en l'ús de dispositius tecnològics, ús d'Internet, etc.
 • Formació en l'ús responsable i crític de xarxes socials i la web 2.0.
 • Accés lliure als equips en els horaris disponibles.

Què és un telecentre "Red Conecta"?

Un espai amb equipament informàtic i/o tecnològic on un persona dinamitzadora guia el procés i acompanya les persones en el seu aprenentatge, planifica les activitats i les adapta a les necessitats de cada col·lectiu, assessora a la ciutadania i contacta i fomenta el treball en xarxa amb les associacions pròximes.

A qui es dirigeix?

A la ciutadania en general, amb prioritat per a:

 • Joves de 13 a 30 anys.
 • Dones amb dificultats d'accés al món laboral.
 • Aturats de llarga durada.
 • Persones grans.
 • Persones amb discapacitat.
 • Persones amb dificultats d'inserció social.
 • Entitats del territori.
 • Organitzacions del Tercer Sector.

Línies d'actuació

 • Alfabetització digital i adquisició d'habilitats i competències digitals necessàries per a ser part activa de la societat del coneixement. "Ordenador Práctico" és un material pensat per a que les persones usuàries aprenguin a utilitzar l'ordinador i familiaritzar-se amb les TIC.
 • Ocupabilitat i joves: proposta formativa i de certificació (Microsoft Office Specialist) a través del programa Beca.MOS i altres recursos i programes desenvolupats.
 • Migració: alfabetització digital i ocupabilitat amb continguts adaptats a les necessitats del col•lectiu de persones migrades.
 • Gènere: afavorint la igualtat d'oportunitats a la societat del coneixement. Guia per a aprendre a fer ús de les TIC "Usar ordenador y manejar Internet. Nosotras también. ¡Claro que sí!".
 • Accedo 2.0: orientació, assessorament i recursos per a garantir l'accés a les TIC de les persones amb discapacitat.
 • Metodologia 2.0. formació amb l'objectiu de facilitar la integració de les TIC en el funcionament de les organitzacions.
 • Formació per a professionals: permetent enfortir les seves capacitats i competències, rebent una formació en línia reglada d'acord amb el perfil de competències TIC que s'articula amb la Unió Europea.
 • Voluntariat: com part del desenvolupament social potenciant que les persones s'impliquin en la millora de la comunitat.
 • Dimensió Internacional i escalabilitat de l'experiència a altres països des de i amb al participació dels propis telecentres Red Conecta.
 • Disseny i creació de continguts i materials per a diferents línies d'actuació i col•lectius amb diferents necessitats educatives i d'ús de les TIC.

Metodologia

A "Red Conecta" treballem a través d'una metodologia basada en materials adaptables a cada col·lectiu, construïts a partir de l'experiència i funcionament dels centres, pensats per a que les persones es familiaritzin amb les TIC i disposin d'eines per a la participació social i democràtica.

Des de la Fundació es proporciona assessorament i suport metodològic per facilitar l'adequada implantació del projecte en les entitats, s'organitzen trobades presencials i s'ofereix un pla de formació contínua a les persones dinamitzadores mitjançant una plataforma virtual.

"Red Conecta" desenvolupa projectes relacionats amb les TIC i col·lectius específics en què poden participar telecentres que pertanyen a la xarxa, potenciant la sostenibilitat del projecte en les entitats locals.

"Red Conecta" col·labora amb altres xarxes de telecentres d'Espanya i Europa amb l'objectiu de generar coneixement i incidir en polítiques públiques i difusió de projectes.

Qui el promou i a on?

Red Conecta és una iniciativa de Fundació Esplai amb el suport de Microsoft en aliança amb una xarxa d'ONG i la col·laboració de l'administració publica. Cadascun dels centres està impulsat per una associació local que assumeix el projecte per a implantar-ho al seu barri o ciutat, facilitant així l'apropament i la participació de les persones i grups en les activitats de formació i generant dinàmiques participatives en el territori.

"Red Conecta" és possible gràcies a la implicació del sector privat, de les administracions i de les ONG, sumant esforços per tal d'afavorir la integració social i desenvolupar la societat del coneixement.

Contacte

Informació de contacte

Edifici CENTRE ESPLAI
Carrer Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Telèfon general 93 474 74 74
Fax 93 474 74 75
fundacio@fundesplai.org

 

Formulari i mapa de contacte

LogoQualitat2022BNsello dona con confianza cat jpg

L'acció de Fundesplai no seria possible sense la col·laboració de centenars de persones voluntàries i sòcies.
Tu també pots donar suport a la nostra acció:

col·labora!