Fundació Catalana de l'Esplai

Projectes europeus

La Fundació Catalana de l'Esplai mitjançant Fundación Esplai va iniciar l'any 2009 la seva participació en projectes finançats per la Unió Europeu a través de diverses convocatòries de la Comissió Europea i/o les agències executives.

Fundación Esplai va concentrar la seva estratègia d'actuació a les convocatòries de l'Agència Executiva de Cultura, Educació i Audiovisuals (EACEA) qué es la encarregada de la gestió del programa de formació continua de la Comissió (Lifelong Learning Programme). Els més coneguts, entre d´altres, són el programa d'educació de persones adultes (Grundvitg) i el programa de formació per a professionals (Leonardo Da Vinci).

Així mateix, també ha participat en el programa EuropeAid de l'oficina de la Comissió Europea a Sèrbia.

logo ue eacea logo ue lll logo delegation serbia

 

Fundación Esplai ha obtingut finançament per desenvolupar els següents projectes des de l' any 2009:

 

logo kc4all

Programa Grundvitg "Key Competences for all"

Projecte Liderat per Fundación Esplai i amb la participació de 6 entitats de 5 països europeus.

L'objectiu del projecte va ser  dissenyar i posar a disposició de persones usuàries de telecentres una maleta de recursos metodològics per tal de millorar l'ocupabilitat  de persones adultes en situació  d'atur. La maleta metodològica està disponible en cinc idiomes diferents i tots els materials es poden descarregar gratuïtament des de la web del projecte.

El projecte va tenir una durada de dos anys, 2009-2011, i va obtenir el premi de l'e-skills week, promogut per l'Aliança per l'ocupabilitat europea. El jurat va destacar la capacitat de l'eina per incloure les TIC a la formació i millora de l'ocupabilitat.

 

 

logo keys

Programa Grundvitg "Innovative models to integrate learning and working in adult prisons -KEYS"

Fundación Esplai va participar en aquest projecte com a soci del consorci del projecte conjuntament amb set entitats de sis països de l'Europa comunitària.

Keys va ser un projecte en el que vam desenvolupar models innovadors i transferibles, que combinaven aprenentatge/formació i treball a les presons, amb la idea de millorar les oportunitats formatives per al col·lectiu de persones privades de llibertat i les seves possibilitats de reinserció socio-laboral.

Fundación Esplai va ser l'entitat encarregada de gestionar la part d'oportunitats de formació i aprenentatge amb les TIC i va posar a disposició del projecte la metodologia "Ordinador Pràctic".

 

 

logo e-facilitator

Programa Leonardo: Vocational Education Training for e- Inclusion VET4-e-I 

VET4e-i ha estat liderat per Fundació Esplai amb la participació de 7 entitats de 5 països. El projecte amb una durada de 2 anys i dos mesos va finalitzar el desembre de 2011.

Aquest projecte sorgeix de l'experiència prèvia adquirida per Fundación Esplai en la formació de persones dinamitzadores. L´objectiu principal del projecte era dissenyar i fer una prova pilot sobre un currículum formatiu certificable per a professionals que treballen als telecentres i centres d'accés a les TIC.

Una de les principals fites assolides del projecte ha estat la creació del perfil professional de la persona dinamitzadora de centres d'accés a les TIC, desenvolupat per l'Institut de Qualificació Professional de Catalunya. Gràcies a aquest projecte s'ha desenvolupat un nou perfil professional certificat a Catalunya.

 

 

logo scouts

Programa Key Action 3 ICT e-Scouts. Cercle intergeneracional d'aprenentatge per al servei comunitari.

facebook-16x16 Facebook projecte e-Scouts

Fundación Esplai ha desenvolupat aquest projecte, basat en la experiència del projecte Conecta Joven, amb la col·laboració de sis països ,vuit entitats socials i universitats d'Europa.

L'objectiu principal d'aquest projecte és generar un diàleg intergeneracional entre joves (18-25 anys) i persones grans (+55), on mitjançant les TIC els joves es converteixen en professors de programes informàtics bàsics de persones grans i les persones sènior oferiran accions de mentoring sobre valors, situacions a la vida, al mercat laboral tenint en compte les seves experiències.

El projecte finalitzarà el mes de desembre de 2012.

 

 

logo click-to-europe

Projecte EUROPEAID. "Click to Europe"

Durant l'any 2010 i 2011  vam desenvolupar en col·laboració amb l'entitat Sèrbia International Association Network (IAN) un projecte de cooperació bilateral en l'intercanvi de bones pràctiques per millorar l'accés a la societat de la informació de col·lectius en risc d' exclusió social a la República Sèrbia. Fundación Esplai va programar amb l'entitat local visites d'estudi, seminaris i conferències amb diferents col·lectius. Al projecte van participar organitzacions del tercer sector i Administracions públiques com la Generalitat de Catalunya i Red.es.

Informació de contacte

Edifici CENTRE ESPLAI
Carrer Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Telèfon general 93 474 74 74
Fax 93 474 74 75
fundacio@fundesplai.org

 

Formulari i mapa de contacte

LogoQualitat2022BNsello dona con confianza cat jpg

L'acció de Fundesplai no seria possible sense la col·laboració de centenars de persones voluntàries i sòcies.
Tu també pots donar suport a la nostra acció:

col·labora!