Fundació Catalana de l'Esplai

Eina d'autodiagnòstic

eina2Les tasques de gestió són, sovint, la cara menys amable de l’activitat de les entitats no lucratives. No obstant això, també són del tot necessàries per fer sostenibles els projectes que desenvolupen i optimitzar els recursos, especialment en temps de dificultats econòmiques.

Suport Associatiu ha desenvolupat una sèrie d’eines pràctiques per facilitar a les entitats la implementació de plans de millora de la gestió interna. L’eix central d’aquestes eines és una aplicació d’autodiagnòstic, l’Eina, amb què les entitats del Tercer Sector poden avaluar l’estat de la seva gestió en diferents àmbits, a fi de detectar les seves mancances i trobar solucions pràctiques per neutralitzar les seves febleses.

 

L’Eina es basa en un qüestionari que apropa les entitats als punts clau que determinen el bon funcionament de les organitzacions dins els 9 àmbits principals que afecte la gestió d’una entitat. Són els àmbits d’estratègia, gestió de les persones, aliances i xarxes, comptable, jurídic, resultats i impacte, òrgans de govern, etc. Existeixen dos nivells diferents de qüestionari, entre els quals les entitats poden triar en funció de les seves necessitats i expectatives: El nivell bàsic conté preguntes adreçades a qualsevol tipus d’entitat amb independència de les seves dimensions. El nivell avançat, a més de les qüestions incloses en el nivell bàsic, conté algunes preguntes enfocades a avaluar aspectes més profunds de la gestió de l’entitat i, per tant, generalment s’adreça a entitats mitjanes i grans o amb estructures organitzatives més complexes.

 

Un cop l’entitat ha omplert el qüestionari d’autodiagnòstic pot generar un informe que li indica el grau d’assoliment de cada una de les àrees de gestió i li permet comparar-se amb altres entitats en funció del seu tamany o de la seu àmbit d’actuació.

 

L’Eina d’autodiagnòstic de la gestió s’adreça a entitats no lucratives, amb independència de la seva forma jurídica i de si són entitats de primer, segon o tercer nivell. No obstant això, l’objectiu de l’eina és col·laborar a la millora de la gestió de les entitats fent especial èmfasi en les entitats petites i mitjanes, considerant que són aquelles que, per norma general, tenen més recorregut per incrementar les seves capacitats en les diferents àrees de gestió.

Informació de contacte

Edifici CENTRE ESPLAI
Carrer Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Telèfon general 93 474 74 74
Fax 93 474 74 75
fundacio@fundesplai.org

 

Formulari i mapa de contacte

LogoQualitat2022BNsello dona con confianza cat jpg

L'acció de Fundesplai no seria possible sense la col·laboració de centenars de persones voluntàries i sòcies.
Tu també pots donar suport a la nostra acció:

col·labora!