Programa Escoles Verdes

Dinamitzem el Programa Escoles Verdes en les comarques de l'Alt Penedès, del Baix Llobregat, del Vallès Occidental, del Garraf i del Barcelonès. El programa sorgeix com un compromís per donar suport als centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar totes aquelles accions educatives que tenen la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

Logo del programa escoles verdesLa feina de les assessories és aconseguir aquest tres grans objectius:

  1. Ajudar els centres a incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn...).
  2. Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.
  3. Afavorir l’intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius, fer xarxa.

Aquest objectius es porten a terme amb un recolzament a les escoles, portant la coordinació, fent formacions com seminaris i comissions de seguiment, visites a les escoles, trobades com Fòrums o Simposis, així com la gestió del bloc i el butlletí trimestral de la pròpia assessoria i la gestió del butlletí mensual i la web del Programa Escoles Verdes.

En total gestionem 100 escoles amb un total de 39.099 alumnes.