Custòdia del territori

La custòdia del territori és un conjunt d'estratègies i instruments , cercant acords, que pretenen implicar els propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics.

La premissa de base és que conservar la natura, el paisatge i el patrimoni cultural no és una responsabilitat que recau només en les administracions públiques, com sovint es pensa, sinó que la ciutadania i la societat civil també podem i hem de contribuir-hi.

Proposem que aquest projecte serveixi per a què grups de joves i/o grups de voluntaris puguin convertir-se en "entitats de custòdia", i puguin viure l'experiència del voluntariat a partir del compromís amb la conservació del nostre patrimoni natural.

El projecte de Custòdia del Territori actualment el desenvoluparem en tres equipaments gestionats per la Fundació: Mas Cabàlies, La Rectoria de la Selva i Sau.

Vídeo del projecte de custòdia del territori a Mas Cabàlies

Els entorns dels tres espais acullen hàbitats peculiars, que ens alguns casos es poden considerar vulnerables o en risc, com els prats de pastura de Mas Cabàlies o els Cingles de Sau, i en d'altres, representen hàbitats propis d'espècies bioindicadores, com el llop o l'aufrany, que necessiten entorns de gran qualitat ambiental.

Aufrany i pela-roques