Fundació Esplai i Microsoft col·laboren en el projecte "Beca.MOS"

mos"Beca.MOS. Apoyando la empleabilidad de las personas jóvenes" és el nou projecte desenvolupat per Fundació Esplai i Microsoft, que es va presentar en el "7º Encuentro Conecta Joven" celebrat entre el 18 i 20 de maig a Burjassot (València).

Aquesta iniciativa es desenvolupa a través dels projectes "Conecta", amb els quals Microsoft inicia un nou període de col·laboració des del 2012 fins al 2014, amb l'objectiu d'oferir als joves la Certificació MOS (Microsoft Office Specilaist) per tal d'incrementar les seves possibiitats d'empleabilitat i acreditar les seves competències digitals.

Els i les joves podran acreditar oficialment els seus coneixements d'ofimàtica en software com Word, Excel i Powerpoint. Aquesta certificació, de validesa internacional, també convalida crèdits de lliure elecció en algunes universitats del territori espanyol. A més, també premetrà als joves desenvolupar amb majors i millors coneixements la seva tasca amb les persones adultes del Conecta Joven.

Fundació Esplai, amb Microsoft, subvencionarà anualment 150 joves de "Conecta Joven", oferint prèviament formació en línia que facilitarà els coneixemetns imprescindibles per tal d'afrontar l'examen amb les màximes garanties.