Ja has presentat el Model 347? T'ajudem a fer-ho!

DocumentNoti

El proper 28 de febrer finalitza el termini de presentació del Model 347 per a aquelles entitats que hagin tingut durant l'exercici 2018 operacions amb tercers -com ara compres a proveïdors- superiors a 3.005,06 euros anuals. En aquesta mateixa declaració s'hauran d'incloure també les subvencions rebudes i cobrades que superin aquesta xifra.

Recordeu que la no-presentació d’aquest model, si es tenen operacions per declarar, pot comportar una sanció per a l'entitat.

Per a més informació sobre la presentació del model, podeu consultar la guia elaborada per Suport Associatiu sobre aquesta declaració informativa.

Necessites ajuda?
Les entitats que ho vulguin, poden sol·licitar a Suport Associatiu la gestió i presentació del model. El cost és de 50€ (+IVA) per a aquelles entitats que tinguin fins a 10 declarats.
Per fer-ho, és necessari que empleneu l'Excel que us descarregareu en aquest enllaç i ens l'envieu abans del dia 18 de febrer amb les dades de les operacions que s’han d’incloure en aquest model: