Fundació Catalana de l'Esplai

Ja has presentat el Model 347? T'ajudem a fer-ho!

DocumentNoti

El proper 28 de febrer finalitza el termini de presentació del Model 347 per a aquelles entitats que hagin tingut durant l'exercici 2018 operacions amb tercers -com ara compres a proveïdors- superiors a 3.005,06 euros anuals. En aquesta mateixa declaració s'hauran d'incloure també les subvencions rebudes i cobrades que superin aquesta xifra.

Recordeu que la no-presentació d’aquest model, si es tenen operacions per declarar, pot comportar una sanció per a l'entitat.

Per a més informació sobre la presentació del model, podeu consultar la guia elaborada per Suport Associatiu sobre aquesta declaració informativa.

Necessites ajuda?
Les entitats que ho vulguin, poden sol·licitar a Suport Associatiu la gestió i presentació del model. El cost és de 50€ (+IVA) per a aquelles entitats que tinguin fins a 10 declarats.
Per fer-ho, és necessari que empleneu l'Excel que us descarregareu en aquest enllaç i ens l'envieu abans del dia 18 de febrer amb les dades de les operacions que s’han d’incloure en aquest model:
  • Compres anuals de més de 3.005,06 euros amb un mateix proveïdor. No es tindran en compte aquelles operacions que hagin estat objecte d’altres retencions o impostos que s’hagin declarat en d’altres models. D’altra banda, si l’entitat només fa operacions exemptes d’IVA pel caràcter social (article 20.3 de la Llei 37/1992, de l’IVA), no haurà d’incloure les compres de subministraments (aigua, electricitat i combustible) ni les assegurances.
  • Ingressos exempts d’IVA que no corresponguin als serveis exempts per caràcter social (serveis d’acció social, esportius o culturals) i que superin els 3.005,06 euros amb un mateix client (formacions, quotes de socis...).
  • Ingressos subjectes a IVA que superin els 3.005,06 euros a un mateix client.
  • Subvencions d’administracions públiques o privades cobrades durant l’any 2018. Només es tindrà en compte una administració o organisme subvencionador quan la suma dels imports provinents d'aquest superi els 3.005,06 euros.

Informació de contacte

Edifici CENTRE ESPLAI
Carrer Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Telèfon general 93 474 74 74
Fax 93 474 74 75
fundacio@fundesplai.org

 

Formulari i mapa de contacte

LogoQualitat2019BNONG Acreditada 2015

L'acció de Fundesplai no seria possible sense la col·laboració de centenars de voluntaris i socis.
Tu també pots recolzar la nostra acció :

col·labora!