Cada vegada més especialistes en plans d’igualtat per al Tercer Sector

Unes 25 entitats han rebut l’assessorament de Suport Associatiu en matèria d’igualtat de gènere.

Durant el 2018, Suport Associatiu ha impulsat el projecte Empat. La iniciativa s'ha centrat en un servei d'acompanyament i consultoria a 15 entitats esportives de Sant Cugat per ajudar-les a realitzar un pla d’igualtat. A més, s’han impartit sessions formatives per a nou entitats del Club Suport interessades en implantar un protocol contra l’assetjament sexual.

A banda, Suport Associatiu ha incorporat una tècnica més a l’equip especialitzat en plans d’igualtat.

De cara al 2019, s’organitzaran sessions específiques per a esplais que vulguin tenir el seu propi pla d’igualtat.

També es fomentarà la igualtat de gènere i la realització de plans d’igualtat al Tercer Sector amb col·laboracions amb l’Àrea d’Igualtat d’Oportunitats de la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.   

girlpower