Fundación Esplai

Fundación Esplai

FE Horizontal Pequeno

 

 

La Fundación Esplai és una entitat sense afany de lucre d'àmbit estatal, amb projecció internacional, en especial a Europa i Íberoamerica, la missió de la qual és educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

La Fundación neix amb vocació de crear sinergies i contribuir a donar respostes creatives als nous reptes socials i educatius. És un projecte que combina la lògica local i la global, la proximitat a les persones i les necessitats socials i l'enfoc col·lectiu de les estratègies.

L'activitat de la Fundación Esplai s'adreça a les associacions i iniciatives socials, a l'Administració Pública i a la societat en general.

La Fundación Esplai es va constituir el 13 d'octubre de 1999 al Registre de Fundacions de la Subdirecció General de Fundacions i Entitats Tutelada de la Direcció General d'Acció Social, del Menor i de la Família del Ministeri de Treball i Afers Socials, amb el número 08/0329.

La seva missió es concreta en el desenvolupament dels programes i projectes següents: