Federació Catalana de l'Esplai - antic

Federació Catalana de l'Esplai

Agrupar i donar suport als centres d'esplai de Catalunya que comparteixen els objectius i valors de la Fundació Catalana de l'Esplai per reforçar la seva tasca educativa i social, la seva vinculació territorial i impulsar accions col·lectives.

Activitats: