Fundació Catalana de l'Esplai

Pla Estratègic 2011-2015

Pla Estratègic 2011-2015

El període 2011-2015 està sent marcat per la crisi, global i local, que afectarà especialment les persones i els barris on treballa la Fundació i les entitats associades. Un període complex, en què la Fundació ha de plantejar respostes noves a les necessitats socials i educatives cada vegada més urgents i complexes, alhora que es garanteix la viabilitat econòmica dels projectes i les organitzacions. En aquest sentit, el Pla Estratègic proposa un treball compartit amb les famílies i la comunitat, i establint aliances amb les administracions.


Aquestes són les línies estratègiques:


1. Promoure els centres d'esplai: Desenvolupar nous models de gestió de centres d'esplai, fàcilment replicables i sostenibles. Assolir un major reconeixement institucional dels esplais. Prioritzar la qualitat i establir un pla de formació per als responsables dels centres.

 

2. Donar resposta a les noves demandes de l'àmbit educatiu i social, del tercer sector i del medi ambient: Col·laborar en l'èxit educatiu i la reducció del fracàs escolar. Incorporar l'estratègia de sostenibilitat ambiental en tots els àmbits de l'organització. Accentuar la tasca per la inclusió social als territoris amb més dificultats. Reforçar el paper del Tercer Sector en la vida pública.

 

3. Aconseguir la sostenibilitat econòmica en temps de crisi: Incrementar l'activitat i fer sostenible l'equipament CENTRE ESPLAI. Difondre i rendibilitzar les nostres activitats i serveis. Garantir una estructura dimensionada d'acord a les necessitats. Preveure la viabilitat de totes les entitats.

 

4. Reforçar les aliances amb l'àmbit local i de la infància: Establir aliances més sòlides en l'àmbit de la infància i del lleure. Acordar col·laboracions estables i treballar en comú amb els ajuntaments. Propiciar associacions estratègiques amb el món universitari i els mitjans de comunicació.

 

5. Innovar i millorar la qualitat: Aportar innovació als nostres projectes i serveis perquè responguin a les noves demandes socials. Millorar-ne la seva qualitat. Destinar recursos a la recerca aplicada i incorporar als nostres serveis els avenços tecnològics.

 

6. Millorar l'organització: Simplificar l'estructura i els processos i optimitzar la gestió del coneixement. Desenvolupar polítiques de gestió de les persones. Impulsar el voluntariat i estructurar la seva organització. Dissenyar i aplicar el pla de comunicació del conjunt de l'organització. Focalitzar les relacions institucionals i definir-ne objectius específics.

 

7. Presència territorial, local i global: Incrementar la presència de la Fundació a determinades zones de Catalunya. Millorar el nostre impacte en la comunitat educativa i social en algunes comunitats autònomes. Consolidar els projectes a Iberoamèrica i donar un impuls a l'àmbit europeu.

Informació de contacte

Edifici CENTRE ESPLAI
Carrer Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Telèfon general 93 474 74 74
Fax 93 474 74 75
fundacio@fundesplai.org

 

Formulari i mapa de contacte

LogoQualitat2019BNONG Acreditada 2015

L'acció de Fundesplai no seria possible sense la col·laboració de centenars de persones voluntàries i sòcies.
Tu també pots donar suport a la nostra acció:

col·labora!