CENTRE ESPLAI, un edifici accessible

CENTRE ESPLAI accessible
Des del primer moment en que la Fundació Catalana de l'Esplai es va proposar construir l'equipament CENTRE ESPLAI, va tenir molt clar que calia dotar-se d'un Pla d'Accessibilitat que permetés un correcte ús per a tothom d'aquestes instal·lacions que acolllen un alberg de joventut/ escola de natura amb més de 300 places, espais de formació i trobada per al tercer sector i la seu de la Fundació.

El Pla d'Accessibilitat  va marcar els criteris en l'obra tals com l'estructura, dimensions que permeten l'ús a qualsevol persona sense cap discriminació, així com aspectes de comunicació.

Per tal de garantir el màxim rigor en el seguiment dels criteris d'accessibilitat, la Fundació va definir un grup de treball intern i va buscar l'assessorament extern, amb reunions de treball i assessorament amb representants i experts de COCEMFE i l'ONCE, i amb la col·laboració de l'Institut Cerdà.

D'aquesta manera es va aconseguir un edifici accessible segons la normativa actual. Sense barreres arquitectòniques a l'exterior  (urbanístiques) i a l'interior (edificació), així com sense barreres de comunicació.

CENTRE ESPLAI és un edifici que compleix totalment el codi d'accessibilitat segons marca la llei, amb una utilització autònoma i còmoda per a qualsevol persona (100% dels requeriments del codi).

CENTRE ESPLAI incorpora aspectes com: