Fundació Catalana de l'Esplai

Reforç a l'estudi

Reforça a l'estudi
A la Fundació Catalana de l'Esplai pensem que un espai molt important per l'èxit dels infants i joves l'ocupen les activitats de reforç a l'estudi. Aquestes s'adrecen a tot l'alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits:
 • Taller d'Estudi Assistit (TEA)
  • A les nostres aules d'estudi assistit, ubicades en el marc escolar, l'objectiu que ens marquem és reduir el fracàs escolar i facilitar l'obtenció de les habilitats i eines necessàries per a aprendre els coneixements corresponents, assolint aquest objectiu, incidirem directament en la cohesió social, en la seva formació i en un futur en la seva inserció laboral.
  • Conjuntament amb els centres escolars, partim de les necessitats específiques que té cada alumne, tant de primària com de secundària, intervenint sobre les dificultats d'aprenentatge, així com sobre les actituds i aptituds i la relació existent amb la resta d'infants i joves, a través de la motivació i treball diari, per millorar el seu rendiment i currículum escolar.

 

 • Taller de català per nouvinguts/des
  • Els nostres tallers de català per a alumnat nouvingut, té com objectiu afavorir la integració escolar i la cohesió del grup, donant suport a la tasca docent per tal d'incrementar el nivell de català de l'alumnat en edat d'escolarització obligatòria, de manera que millori l'adquisició dels aprenentatges bàsics que li correspongui per edat i curs.

 

 • Dinamització de biblioteques
  • El nostre projecte de Biblioteca oberta estableix que aquesta és un espai cívic, espai on els alumnes podran accedir d'una forma lliure a consultar i gaudir dels llibres, i d'altres activitats de dinamització. Aquest espai i aquestes activitats es poden realitzar en el marc de les biblioteques d'una forma individual o d'una forma col·lectiva.
  • Com a espai de socialització, espai lliure, desenvolupament activitats per apropar als alumnes al contacte amb els llibres, la lectura, l'escenificació de contes...
  • El nostre model de dinamització també reforça els hàbits d'estudi, i el reforç a la recerca de informació de l'interès de l'alumnat.
  • D'altra banda, oferim un model de Biblioteca tutoritzada que les seves característiques són:
   • Establir com a principal objectiu desenvolupar un reforç acadèmic mitjançant els recursos que ofereix l'espai de la biblioteca.
   • Incidir en el reforç a l'estudi, aquest pot ser un recurs de documentació per totes aquelles tasques escolars a desenvolupar i que a vegades no hi existeixen facilitats o recursos per accedir.
   • Poder animar i fomentar la lectura entre el seu alumnat. La lectura es considerada com una activitat lliure, individual, imaginativa, creadora, solidària, intel•lectual, recreativa, etc.

 

 • Reforç escolar
  • A les nostres sessions de reforç escolar, que es desenvolupen als centres educatius, des de primària a batxillerat, és potencià la capacitat dels alumnes, a través de la motivació i treball diari, per millorar el seu rendiment escolar. Prenent com a base el treball que es pot realitzar a partir dels deures escolars dels alumnes, és reforçaren matèries concretes en els que tenen més problemes.
  • Els coneixements adquirits durant les classes lectives es modifica amb el temps tenint una certa tendència a disminuir progressivament. Per tal d'evitar, prevenir i reforçar aquesta pèrdua de coneixements, implementar en les nostres sessions de reforç escolar un suport, un repàs per ajudar a l'alumne a reforçar continguts bàsics adquirits durant el curs escolar

 

 • Suport a alumnes amb necessitats educatives especials
  • El nostre compromís i objectiu en aquest projecte és garantir la igualtat d'oportunitats, el dret a la plena participació i integració social dels membres de la comunitat educativa amb necessitats educatives especials en la comunitat escolar. Aquí és on entra la figura del vetllador/a que ajuda a l'infant a assolir els objectius dels seu projecte educatiu, juntament amb el centre escolar
  • En el marc escolar ens trobem amb infants que necessiten d'un recolzament específic per les seves característiques personals. Uns infants que han de poder tenir garantida l'accessibilitat a l'ensenyament amb les mateixes garanties que la resta de nens/es.


 • Projecte prevenció d'absentisme escolar
  • El nostre objectiu principal del servei és aconseguir l'assistència regular a classe de l'alumnat en edat d'educació obligatòria, com a forma de preservar el dret individual a l'educació de l'infant o el jove, el seu desenvolupament integral i una adequada adaptació social.
  • Dintre del marc escolar, i amb alumnat tant de primària com de secundària, proposem un protocol, i definim actuacions a realitzar per part dels centres escolars i dels responsables del servei, amb intervencions que aniran adreçades a prevenir i controlar l'absentisme i a detectar situacions que poden comportar risc social.

Contacte:

serveis@fundesplai.org

Telèfon: 93 551 89 69

Informació de contacte

Edifici CENTRE ESPLAI
Carrer Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Telèfon general 93 474 74 74
Fax 93 474 74 75
fundacio@fundesplai.org

 

Formulari i mapa de contacte

LogoQualitat2019BNONG Acreditada 2015

L'acció de Fundesplai no seria possible sense la col·laboració de centenars de persones voluntàries i sòcies.
Tu també pots donar suport a la nostra acció:

col·labora!