Mentoria

VisitaBloc

La Mentoria Social a Fundesplai neix com a projecte pilot emmarcat dins de la iniciativa Tresca Jove al 2013. El Tresca Jove té com a missió afavorir el desenvolupament personal i la integració social i laboral de persones joves a través de l’acompanyament, la formació i una primera experiència laboral en el món del lleure, prevenint així la vulnerabilitat o deteriorament cap a situacions de risc d'exclusió social.

Enguany s’aposta per la Mentoria Social com a un programa per implementar també en d’altres projectes de Fundesplai, on hi participen joves en risc d’exclusió social.

L’objectiu general del Programa Mentoria Social de Fundesplai és acompanyar a la persona jove en el seu procés d’inclusió a la vida adulta d’acord amb el propi projecte de vida i reforçar aspectes com la seva inserció laboral, la formació continua al llarg de la vida i la consolidació del seu creixement personal.

Específicament, el Programa de Mentoria Social de Fundesplai busca millorar les expectatives i competències dels i les joves en tres línies de treball:

  1. Inserció laboral.
  2. Retorn al sistema formatiu
  3. Creixement personal, tot respectant els seus interessos i circumstàncies.

A més, vol facilitar eines als i les joves participants, per tal que preguin consciència de les seves potencialitats i limitacions.

Per fer possible el programa de Mentoria a Fundesplai són imprescindibles aquests elements:

esquema mentoria 

El programa de Mentoria a Fundesplai és una oportunitat de col·laboració  per a persones voluntàries amb perfils molt diversos, que tinguin ganes d’acompanyar al o a la jove durant el seu procés d’aprenentatge i creixement. Alhora guiar-lo, orientar-lo i donar-li suport, tot treballant la seva autonomia i responsabilitat en les accions que realitza, amb la supervisió i el seguiment de l’equip tècnic de Fundesplai.

Més informació del programa als següents links:

Per a més informació, contacteu amb: 

Òscar Beltran: Departament de Joves - Fundesplai, Tel. 647 38 15 77 / e-mail obeltran@fundesplai.org


 Xarxes on participem:

Logo Coordinadora