Comitè d'ètica

El Comitè d’Ètica de Fundesplai el va crear el Patronat l'1 de juliol de 2016 quan va aprobar el Codi d’Ètica. El Comitè té per missió facilitar el marc de referència a tots els col·laboradors/es de Fundesplai sobre com ha de ser realitzat el seu treball quotidià i alhora vetllar per a que totes les persones que formen part de l’organització coneguin i assumeixin el contingut del Codi d’Ètica.

2 Objectius funcions
dilema 4
forma part