Fundació Catalana de l'Esplai

 • Sense categoria
  Nombre d'articles:
  33
 • Fundació Catalana de l’Esplai
  Nombre d'articles:
  24
  • Entitats
   Nombre d'articles:
   5
  • Col·laboracions (voluntariat, socis, empreses, altres entitats...)
   Nombre d'articles:
   6
  • Transparència i qualitat
   Nombre d'articles:
   3
  • Equipaments
   Nombre d'articles:
   8
   • Cases de colònies

    Els millors albergs i cases de colònies arreu de Catalunya.

    COM A CASA TEVA!!

    mapa-casas-de-colonies2012TOT L'ANY

    L'Associació Catalana Cases de Colònies és l'entitat que gestiona les cases de colònies, albergs i terrenys d'acampada de la Fundació Catalana de l'Esplai, així com d'ajuntaments, diputacions i altres organismes.

    Els nostres serveis van adreçats a grups familiars, associacions, escoles, centres d'esplais i institucions públiques i empreses amb programes específics per a cadascún d'aquests sectors.

    TOT AL TEU ABAST

    A les nostres instal·lacions podreu visitar pobles pintorescs, banyar-vos a les nostres piscines i rius dels voltants, fer excursions, anar amb piragües, bicicletes, jugar als camps d'esports, practicar esquí, fer reunions i jornades d'empresa....

    ELS NOSTRES SERVEIS

    • Gestió integral
    • Menjar casolà
    • Cases totalment adpatdes per a persones amb problemes de mobilitat reduïda
    • Programes d'educació ambiental
    • Sales d'activitats i reunions
    • Piscina
    • Camps d'esports

    Demana més informació

    Telèfon: 93 474 46 78

    Correu electrònic: accc@fundesplai.org

    Nombre d'articles:
    16
   • Terrenys d'acampada
    Nombre d'articles:
    8
 • Programes
  Nombre d'articles:
  0
 • Serveis
  Nombre d'articles:
  1
  • Colònies, casals i campaments
   Nombre d'articles:
   8
  • Activitats extraescolars
   Nombre d'articles:
   4
  • Programes educatius
   Nombre d'articles:
   3
  • Petita infància
   Nombre d'articles:
   1
  • Educació ambiental
   Nombre d'articles:
   1
  • Hosteling i estades
   Nombre d'articles:
   16
  • Formació
   Nombre d'articles:
   21
   • Àrees de formació
    Nombre d'articles:
    0
    • Lleure Educatiu

     Cursos relacionats amb la millora de les competències, eines i recursos en l’àmbit del lleure. En aquesta àrea trobaràs totes les accions formatives adreçades a persones que volen treballar, de forma voluntària o remunerada, com a monitors/es i directors/es en un projecte de lleure en una entitat d’esplai, un casal d’estiu, un menjador escolar, una ludoteca, a les activitats extraescolars o en una activitat de vacances.

     Podreu fer cursos de Monitors/es i Directors/es de lleure, de Petita Infància, i de com gestionar el Temps del Migdia i una àmplia proposta de formació permanent sobre diferents temàtiques relacionades amb aquesta àrea.

     Nombre d'articles:
     0
     • CURS DE MONITORS/ES D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL

      bonificable

      Vols obtenir el títol de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil? El curs de monitor de lleure està adreçat a persones com tu.

      Modalitat:

      Semi - presencial

      Estructura del curs:

      El curs de monitors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil consta de la següent estructura:

      • Bloc teòric-tècnic. 150 hores (25 de les quals es centren per a fer la memòria i 25 que es realitzen online.)
      • Bloc de pràctiques. : 160 hores de pràctiques formatives no laborals. La recerca del lloc corre a càrrec de l’alumne.
      • Memòria de pràctiques.

      L’alumnat ha de lliurar una memòria de pràctiques al Centre d’Estudis de l’Esplai en les seves convocatòries pertinents (15 d’octubre 2015, 15 de gener de 2016 i 15 d'abril de 2016) acompanyat del certificat de pràctiques.

      Un cop passades les 3  convocatòries pertinents s’hauran perdut les opcions de titulació.

       

      A qui s'adreça:

      A persones majors de 18 anys que:

      Treballen o volen treballar, de forma voluntària o professional en un menjador escolar o colònia de vacances, en una entitat o esplai, casal d’estiu, que cerquen feina en el camp de les noves professions lligades al sector de serveis a la persona, treball social, etc.

      Per fer el curs cal tenir els 18 anys complerts el primer dia de curs.

      Objectius del curs:

      El curs de monitors capacita, sota tutoria i supervisió d’un director:

      Per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacita per a organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, aplicant les tècniques específiques d’animació grupal, incidint explícitament en l’educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

      Extracte del temari:

      Mòdul 1 ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL

      Societat, infància i temps lliure  
      Conceptes de l'educació i educació en valors
      Projecte educatiu (on-line)
      L'entitat d'Esplai
      Plantejament i objectius educatius
      Planificació per competències
      El procés d'avaluació (on-line)
      Intervenció en el procés de socialització
      Activitats tradicionals: el taller, la colònia, el casal, la vetllada
      Metodologies educatives: Centre d'interés, Metode de projecte i Aprenentatge Servei

      Mòdul 2 PROCESSOS GRUPALS I EDUCATIUS EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL

      Monitor/a: competències i àmbits
      Desenvolupament psicològic de l'infant i adolescent
      El grup d'infants i adolescents
      Gestió de conflictes, competències comunicatives i dinàmiques de grup
      Diversitat educativa (on-line)

      Mòdul 3 TÈCNIQUES I RECURSOS D'ANIMACIÓ EN ACTIVITATS DE LLEURE

      El joc: tipus, característiques, organització
      Joc com a recurs educatiu (on-line)
      Expressió audiovisual i expressió oral i corporal
      Expressió plàstica
      Expressió musical
      Planificació d'una excursió i tècniques d'acampada
      Excursió: Recursos i activitats en el medi ambient
      Seguretat i Mesures de prevenció a les activitats del lleure (on-line)
      Primers auxilis
      La salut dels infants i adolescents

      Avaluació:

      Qui avalua?

      • El Centre d’Estudis de l’Esplai
      • L’entitat de lleure on es fan les pràctiques
      • El mateix alumnat

      Què s’avalua?

      • L’assistència al curs. Per poder obtenir el diploma l’assistència mínima i obligatòria és el 85% de les classes.
      • Competències assolides i desenvolupades pels alumnes

      Titulació que s'obté:

      Diploma de Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil atorgat per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

      Crèdits de lliure elecció
      Els cursos de monitors estan reconeguts com a crèdits de lliure elecció per la majoria d’universitats catalanes. Consulteu-lo en la secretaria de la vostra universitat.

       

      Nombre d'articles:
      17
     • CURS DE DIRECTORS/ES D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL

      Modalitat:

      Semi - presencial

      A qui s'adreça:

      1. A persones majors de 18 anys amb el títol de Monitor/a de lleure o

      2. Persones que acreditin una titulació de grau, diplomades o llincenciades en (educació infantil, primària o social)  mestres (d'educació primària, pedagogia o psicologia), i dos anys d'experiència en el món del lleure.

      La documentació s'ha de enviar al fer la inscripció.

      Per fer el curs cal tenir els 18 any complerts el primer dia de curs.

       

      Estructura del curs:

      Bloc teòric-técnic:

      • Curs parcial (amb els requisits 1 o 2 de l'apartat "A QUI S'ADREÇA"):135 hores + 40 hores on.line
      • Bloc de pràctiques:120 hores de pràctiques formatives no laborals.
      • Memòria de pràctiques.

      L’alumnat ha de lliurar una memòria de pràctiques al Centre d’Estudis de l’Esplai en les seves convocatòries pertinents (15 d'octubre 2015, 15 de gener de 2016 i 15 d'octubre de 2016) acompanyat del certificat de pràctiques.

      Un cop passades les convocatòries s’hauran perdut les opcions de titulació.

      Extracte del temari:

      MÒDUL 1: ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL
      Societat, valors i temps lliure
      Infants i joves a Catalunya
      Sociologia, associacions i moviment educatiu en el lleure (on-line)
      Educació en la participació
      Els valors i principis educatius
      Planificació general i pedagògica de les activitats
      Metodologies educatives: Centre d'iterès i projectres
      Com elaborar un projecte? (on-line)
      Elaboració i gestió de projectes
      ApS (aprofundiment) (on-line)
      Planificació infraestructural de les activitats de vacances
      Tractament de dades sensibles, autoritzacions i comunicats
      Informes i memòries: redacció de l'avaluació de projectes (on-line)
      Marc jurídic per associacions
      Introducció a la gestió comptable
      Treball aml les famílies en el lleure
      Treball coordinat amb agents educatius i socials
      Màrqueting i comunicació per entitats: difusió i publicitat dels projectes
      TIC, noves eines de dinamització juvenil (on-line)
       
      MÒDUL 2 i 3 (convalidts amb els requisits 1 o 2 de l'apartat "A QUI S'ADREÇA")
       
      MÒDUL 4: COORDINACIÓ I DINAMITZACIÓ DE L'EQUIP DE MONITORS/ES DE LLEURE
      La direcció en el lleure
      L'ètica en el lleure
      Organització i gestió de l'entitat del lleure
      Assessorament i formació de l'equip
      Les reunions i la ceva gestió (on-line)
      Treball cooperatiu: optimització recursos
      Seguiment i acompanyament de l'equip de monitors/es
      Els rols de l'equip i la seva dinamització
      Tècniques i recursos de lideratge d'un director. Els equips
      Gestió del temps i control de l'estrès (on-line)
      Mediació i educació per la igualtat
      Educació emocional i motivació de l'equip
      Treball preventiu de situacions de risc I (transtorns)
      Treball preventiu de situacions de risc II (on-line)

      Avaluació:

      Qui avalua?

      • El Centre d’Estudis de l’Esplai, en la figura del coordinador/a del curs
      • L’entitat de lleure on es fan les pràctiques
      • El mateix alumnat

      Què s’avalua?

      • L’assistència al curs. Per poder obtenir el diploma cal assistir al 85% de les classes.

      Per tant no es podrà faltar a més de 3 sessions del curs

      • Competències assolides i desenvolupades pels alumnes

      Titulació que s'obté:

      Diploma de Director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil atorgat per la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

      Crèdits de lliure elecció
      Els cursos de directors estan reconeguts com a crèdits de lliure elecció per la majoria d’universitats catalanes. Consulteu-ho a la secretaria de la vostra universitat.
      Nombre d'articles:
      9
     • CURS DE MONITORS/ES D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL + MÒDUL DE VETLLADORS/ES (EL PRAT)

      Vols obtenir el títol de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil i fer també el módul de vetllador/es i així enfocar la teva vida professional cap els infants amb necessitats educatives especials? doncs aquest curs està dreçat a persones com tu.

      Modalitat:

      presencial

      A qui s'adreça:

      Majors de 18 anys que volen treballar de forma voluntària o professional, com a monitors/es de lleure infantil i juvenil, en una entitat d'esplai, casal d'estiu, menjador escolar, ludoteca, activitats extraescolars...

      Extracte del temari:

      Monitor/a: àmbit teòric

      • Societat, infància i temps llliure
      • Educació en el temps lliure
      • L’entitat d’esplai
      • Els plantejaments i els objectius educatius
      • El medi i l’infant
      • Desenvolupament psicològic de l’infant i l’adolescent
      • La salut dels infants i adolescents
      • El grup d’infants
      • El monitor i la monitora
      • El centre d’interès i el mètode de projectes
      • El taller
      • La gestió de l’entitat
      • Planificació d’una excursió

      Monitor/a: àmbit tècnic

      • Tècniques d’acampada
      • Orientació amb mapa i brúixola
      • Descoberta de la natura
      • Realització d’un itinerari
      • Primers auxilis
      • Els jocs
      • Expressió plàstica
      • Expressió musical
      • Expressió oral i corporal
      • La vetllada

      Estructura del curs:

      El curs consta de 130 hores teoriques, 25 on-line i 150 hores de pràctiques.

      Titulació que s'obté:

      Carnet de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil atorgat per la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, havent aprovat tant la part lectiva com la pràctica i la mamòria.

      Diploma de 30 hores de vetllador/a

      Nombre d'articles:
      1
     • CURS DE PREMONITORS: INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT A L'EDUCACIÓ EN EL LLEURE

      Tens 16 anys i t'agradaria iniciar-te en el món del lleure? T'ajudem a que tinguis una orientació global i una reflexió integradora sobre el treball de l'ajudant de monitor/a.

      Modalitat:

      presencial

      A qui s'adreça:

      Adreçada a persones majors de 16 anys que volen participar o participa en una entitat d'esplai i necessiten una orientació global i una reflexió integradora entorn del treball de l’Ajudant de Monitor/a.

      Extracte del temari:

      1. 1.Àmbit del voluntariat i les associacions
       • Presentació i Iniciació al voluntariat
        • Presentació del Curs
        • El per què del voluntariat
        • El moviment associatiu i el voluntariat
         • Camps d’actuació del voluntariat
         • Tipus d’associacions on desenvolupar tasques de voluntariat
         • Les entitats de lleure. Un lloc on fer una feina voluntària
      2. Àmbit de l’ajudant de monitor/a i de l’educació en el lleure
       • L’Educació en el lleure i l’entitat d’esplai
        • L’educació en el temps de lleure: què és i d’on sorgeix
        • Les entitats de lleure. Un model educatiu
        • Els aspectes socials de les entitats de lleure
       • Ser Ajudant? Ser Monitor/a?
        • Drets i deures del voluntari
        • El perfil dels voluntaris a les entitats de lleure: l’ajudant de monitor/a
        • El compromís i la participació
        • L’Infant i el grup d’infants
         • L’Infant un subjecte actiu
         • Acceptació i respecte a la diversitat i la igualtat
         • Tècniques i recursos per començar a fer d’ajudant de monitor/a
          • Jocs
          • Cançons
          • Danses

      Estructura del curs:

      Curs de 20 hores.

      Titulació que s'obté:

      Diploma emès pel Pla de Formació de l'Associacionisme i Voluntariat de Catalunya

      Nombre d'articles:
      6
     • C.P. DE MONITORS I MONITORES D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL (SUBVENCIONAT)

      A partir d'una metodologia activa treballarem els aspectes següents: infància i medi; l'educació en el temps de lleure i l'entitat d'esplai; plantejament i objectius educatius; infants i adolescents (desenvolupament psicològic i la vida en grup); el monitor i la monitora; el centre d'interès i el mètode de projectes; la colònia i les activitats de vacances; tècniques d'expressió i animació (plàstica, danses, cançons i jocs); tècniques d'excursionisme i natura; primers auxilis i educació per la salut. 

      Modalitat:

      presencial

      A qui s'adreça:

      Majors de 18 anys, que estiguin en situació d'atur i apuntats al SOC que volen treballar com a monitors/es de lleure infantil i juvenil, de forma voluntària o professionals, en una entitat d'esplai, casal d'estiu, menjador escolar o colònia de vacances.

      Extracte del temari:

      A partir d'una metodologia activa treballarem els aspectes següents:

      • La infància i el medi
      • L'educació en el temps lliure i l'entitat d'esplai
      • El plantejament i els objectius educatius
      • Els infants i adolescents; desenvolupament psicològic, la vida en grup
      • El monitor i la monitora
      • El centre d'interès i el mètode de projectes
      • La colònia i les activitats de vacances
      • Tècniques d'expressió i animació; plàstica, danses i cançons, jocs...
      • Tècniques d'excursionisme i natura
      • Primers auxilis i educació per la salut

      Estructura del curs:

      Aquest curs consta de 150 hores lectives i de 160 hores de pràctiques.

      Titulació que s'obté:

      Diploma de monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil atorgat per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i Certificat de Professionalitat de nivel II

      Tens dubtes? Vols més informació?

      formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

      Nombre d'articles:
      5
     • C.P. DE DIRECTORS I DIRECTORES D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL (SUBVENCIONAT)

      A partir d'una metodologia activa treballarem els aspectes següents: planificació i organització, gestió i avaluació de projectes educatius, processos grupals, tècniques i recursos d'animació, etc. 

      Modalitat:

      presencial

      A qui s'adreça:

      Majors de 18 anys, que estiguin en situació d'atur, apuntats al SOC i que volen treballar com a directors/es de lleure infantil i juvenil.

      Extracte del temari:

      A partir d'una metodologia activa treballarem els aspectes següents:

      • Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil.
      • Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 hores).
      • Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure (60 hores).
      • Coordinació i dinamització de l'equip de monitors de lleure (80 hores).

      Estructura del curs:

      Aquest curs consta de 310 hores lectives i de 120 hores de pràctiques.

      Titulació que s'obté:

      Diploma de director d'activitats de lleure infantil i juvenil atorgat per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i Certificat de Professionalitat de nivel III havent aprovat tant la part lectiva com la pràctica.

      Tens dubtes? Vols més informació?

      formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

       

      Nombre d'articles:
      1
     • CURS DINÀMIQUES I JOCS PER TREBALLAR EN EQUIP - (Subvencionat)

      Si creus que tot és més fàcil en equip, aquest és el teu curs!

      Aprèn de forma dinàmica diferents recursos i eines per extreure el millor de tu mateix i del teu equip. I de forma totalment subvencionada!

      Modalitat:

      Presencial 

      A qui s'adreça:

      S'adreça a treballadors/es en actiu

      Formador/a:

      Eva Gonzalez Lecha

      Extracte del temari:

      1. El gestor i la seva importància en l'equip
      2. De què parlem quan parlem d'equip
      3. Més que equip: equip d'alt rendiment: caracteristiques
      4. Habilitats per a una comunicació eficaç
      5. Feedback, eina fonamental en la gestió d'equips
      6. Mecanismes de seguiment i coordinació: les reunions
      7. Anàlisi i resolució de problemes: diagnòstic i creativitat
      8. El gestor i la resolució de conflictes

      Estructura del curs:

      Curs de 30 hores 

      Titulació que s'obté:

      Diploma emès per el Centre de Formació de Fundesplai

      consorci

      Aquest curs forma part del Pla Formatiu de Contractes Programa atorgat al Centre de formació de FundesplaiAquesta formació està subvencionada pel Consorci per a  la Formació Contínua de Catalunya.

      Nombre d'articles:
      1
     • PARLA SIGNADA AMB ALUMNES NO VERBALS

      Oferim la possibilitat de fer aquesta formació de 30 hores de durada per conèixer com es pot incorporar de manera activa els signes de la llengua de signes catalana (LSC) en les seves interaccions diàries, per millorar diferents aspectes de la seva comunicació i del seu desenvolupament global.

      Modalitat:

      Presencial

      A qui s'adreça:

      Aquest curs s’adreça a tots aquells professionals (Mestres d'educació especial, tècnics en integració social, mestres d'audicions i llenguatge, auxiliar de suport educatiu, vetlladors/es...), que treballen i es relacionen amb alumnes amb Necessitats Educatives Especials que afecten a la comunicació tals com: la discapacitat intel.lectual, els trastorns de l'espectre autista, la discapacitat motriu i per descomptat la discapacitat auditiva, així com trastorns anatòmics o neurològics.

       

      Extracte del temari:

      Aquest curs no pretén que els alumnes produeixin simultàniament dues llengües, sinó que produeixin una mateixa llengua però mitjançant dues modalitat simultànies: la modalitat parlada (canal oral-auditiu) i la modalitat de signes manuals (canal viso-gestual).

      Aquest sistema s’utilitza preferentment amb persones amb problemes d’audició, com a facilitador de l’aprenentatge de la llengua oral i per a facilitar els intercanvis comunicatius però també  s’utilitza des de fa molt temps en el camp de l’educació especial, per a facilitar l’adquisició i la millora de la llengua oral en col·lectius amb discapacitat (autisme, retard mental, paràlisis cerebral…).

      Estructura del curs:

      Curs de 30 hores .

      Titulació que s'obté:

      Diploma emès pel Centre de Formació de Fundesplai.

       

      Nombre d'articles:
      1
    • Intervenció social

     intervencio-socialEn aquesta àrea trobaràs recursos que milloraran les competències, els recursos i els coneixements entorn a diferents temàtiques relacionades amb l’intervenció socioeducativa amb diferents col.lectius : Infància i adolescència en risc, Persones grans , Educació emocional , Creixement personal i autoconeixement.

     Pretenen ajudar a l’aprofundiment i l’especialització de la intervenció socioeducativa dels educadors/es en l’educació no formal; i la qualitat de vida a nivell personal, per millorar les eines de les que disposeu en la vostra intervenció professional.

     Nombre d'articles:
     1
     • CURS DE BULLYING: DETECCIÓ, EINES I RECURSOS PER AFRONTAR L'ASSETJAMENT

      Saps com intervenir quan es donen situacions de bullying? Aprèn models i recursos per a l'abordatge educatiu a partir d'estratègies de detecció i prevenció de maltractaments entre iguals.

      Modalitat:

      ONLINE

      A qui s'adreça:

      Aquest curs està adreçat a treballadors en actiu que volen conèixer què és el Bullying, com detectar-lo dins el grup infants i com podem treballar amb els infants i joves per tal de prevenir-lo i reconduir possibles situacions d’assetjament.

      Extracte del temari:

      1. Què és el bullying?
      2. Context i agents del Bullying?
      3. Estratègies de detecció i prevenció de maltractaments entre iguals.
      4. Models i estratègies d’intervenció.
      5. Recursos per a la intervenció.

      Estructura del curs:

      Curs de 30 hores.

      Titulació que s'obté:

      Diploma emès pel Centre de Formació de Fundesplai

      Nombre d'articles:
      5
     • INTERVENCIO I PREVENCIO DE LES DROGODEPENDENCIES

       

      Vols treballar la prevenció del consum de drogues? Saps quines habilitats i estratègies es poden utilitzar per fer front a la iniciació del seu consum? Treballem els factors de risc i els de prevenció.

      Modalitat:

      ONLINE

      A qui s'adreça:

       

      El curs d'Intervenció i Prevenció de les drogodependències s'adreça a educador/es, monitors/es, directors/es i altres agents educatius que treballen en el món del lleure, i que volen ampliar els seus coneixements sobre la prevenció de les drogodependències en els joves.

       

      Extracte del temari:

      Mòdul 1: Drogues i joventut, conceptes bàsics
      - Conceptes bàsics de les drogues
      - Principals efectes de les drogues
      - Patrons de consum
      - Marc legal


      Mòdul 2: Tipologies d'intervenció
      - Factors de risc
      - Factors de prevenció
      - Classificació dels programes de prevenció

      Mòdul 3: El temps lliure, espai per a la intervenció
      - Característiques generals de l'adolescència
      - Avantatges de la prevenció en l'àmbit de lleure
      - Model de potenciació

      Mòdul 4: El rol dels educadors i educadores
      - Planificació de la intervenció preventiva
      - Actituds i habilitats de l'educador/a
      - Criteris per a la prevenció
      - Modalitats d'accions preventives

      Mòdul 5: Experiències i projectes
      - Programes de prevenció
      - Experiències
      - Recursos d'interés

      Estructura del curs:

      Curs de 30 hores .

      Titulació que s'obté:

      Diploma emès pel Centre de formació de Fundesplai.

      Altres:

      Aquest curs convalida hores del curs de Directors

       

      Nombre d'articles:
      1
     • TALLER: CONDUCTES DISRUPTIVES

       

      En els darrers temps sembla que s’han incrementat els comportaments d’infants o de grups que distorsionen el clima, en deterioren les relacions i endarrereixen l’aprenentatge, és el que anomenem disrupcions.

      Modalitat:

      presencial

      A qui s'adreça:

      Aquest curs s’adreça a educadors/es interessats en profunditzar en les conductes disructives.

      Estructura del curs:

      Taller de 5 hores .

      Objectius del curs:

      • Entendre què són les conductes disruptives.
      • Conèixer les seves possibles causes i les seves característiques.
      • Analitzar les situacions en que es donen les conductes disruptives.
      • Aprendre estratègies personals per "educar-les".
      • Compartir experiències.

      Continguts del curs:

      1. Definició de conductes disruptives. Diferenciar les diferents categories.
      2. Causes possibles i factors incidents.
      3. Característiques principals
      4. Anàlisis de la situació: qui, què, com, on, per què...
      5. Estratègies pràctiques per tal d'abordar aquestes situacions.
      6. Dubtes.
      Nombre d'articles:
      1
     • CURS DE SEXUALITAT I AFECTIVITAT AMB INFANTS I JOVES AMB NEE

      Coneixerem les diferències entre un noi i una noia, els canvis que comporta, eines d'intervenció socioeducativa i recursos per treballar la sexualitat amb infants i joves, com prevenior el contagi de les malalties de transmissió sexual i de la sida. Valorarem l'afectivitat amb un aspecte fonamental de les relacions sexuals i humanes. Compredrem i respectarem les diferents opcions sexuals. Reflexionarem sobre la sexualitat humana com un proces complexe on interaccionen factors diferents. Acceptarem una actitud d’acceptació del propi cos i donarem una visió crítica de l’ús que fa del cos humà, en els mitjans de comunicació

      Modalitat:

      presencial / ONLINE

      A qui s'adreça:

      Aquest curs està destinat a Educadors i Educadores amb experiència en el món del lleure, amb tasques de monitor i/o coordinació o direcció en una entitat de lleure, activitats de vacances.

      Extracte del temari:

      • Conèixer les diferències entre un noi i una noia, els canvis que comporta.
      • Valorar l’afectivitat con un aspecte fonamental de les relacions sexuals i humanes.
      • Comprendre i respectar les diferents opcions sexuals
      • Reflexionar sobre la sexualidad humana como un proceso complejo donde interaccionan factores diferentes
      • Conèixer diferents metodologies, eines d'intervenció socioeducativa i recursos per treballar la sexualitat amb infants i joves
      • Acceptar una actitud d’acceptació del propi cos.
      • Conèixer com prevenior el contagi de les malalties de transmissió sexual i de la sida.
      • Donar una visió crítica de l’ús que fa del cos humà, en els mitjans de comunicació

      Més text normal.

      Estructura del curs:

      Curs de 30 hores .

      Titulació que s'obté:

      Diploma emès pel Centre de formació de Fundesplai

      Altres:

      És recomanable que les persones que decideixin realitzin aquest curs tinguin coneixements i habilitats bàsiques en l'ús de l'ordinador; s'ha d'estar familitaritzat amb l'entorn Windows, i conèixer a nivell d'usuari un processador de textos (com el Word, Open Writer...) i una navegació sense dificultats per Internet.

      Nombre d'articles:
      1
     • CURS DE SUPORT A LA INCLUSIÓ ESCOLAR- Vetlladors/es

      Treballarem el concepte d'inclusió socioeducativa, aprendrem diverses formes d'intervenció i casos específics per poder desenvolupar la feina de suport a la inclusió.

      Modalitat:

      presencial

      A qui s'adreça:

      Aquesta formació s’adreça a educadors/es i a altres persones que vulguin conèixer la tasca que realitza un vetllador/a en suport a la integració.

      Extracte del temari:

       

      • Paper i funcions del vetllador/a i programes d’autonomia personal
      • Autisme i /o altres trastorns
      • Discapacitats sensorials
      • Retard Mental
      • Resolució de conflictes
      • Control postural i tècniques de prevenció d’accidents

       

       

      Estructura del curs:

      Curs de 30 hores .

      Titulació que s'obté:

      Diploma emès pel Centre de formació de Fundesplai

       

      Nombre d'articles:
      6
     • CURS DE RECOSTRUIM EL GÈNERE

       És important que ja des de petits, els nens i les nenes aprenguin a qüestionar els estereotips sexistes que dificulten el lliure desenvolupament de les seves potencialitats si volem construir societats veritablement igualitàries en les quals es deixi de tolerar la violència de gènere. A partir de jocs, contes i/o cançons, gaudirem d’un espai lliure de masclisme. Com introduïm la perspectiva de gènere al menjador, pati, i altres espais educatius formals i no formals?

      Modalitat:

      presencial

      A qui s'adreça:

      A persones que volguin treballar la igualtat de génere

      Extracte del temari:

      • Els conceptes de: sexe, gènere, igualtat, coeducació, violència, violència domèstica, violència de gènere
      • Polítiques d’igualtat: programes de prevenció, campanyes de sensibilització, mesures  d’acció positiva, introducció de la perspectiva de gènere.
      • Investigació antropològica i històrica del paper de la dona arreu del món
      • Interculturalitat i diversitat a les entitats de lleure
      • Els estereotips socials: models, dona i publicitat
      • Pautes d’observació per a la identificació d’actituds, conductes, situacions, …, sexistes.
      • Disseny de propostes de treball al centre educatiu
      • La convivència. Prevenció de la violència i dels conflictes
      • Programes  de prevenció, tècniques de negociació, mediació i resolució de conflictes  des d’una perspectiva del gènere

      Estructura del curs:

      Curs de 10 hores .

      Titulació que s'obté:

      Diploma emès pel Centre de formació de Fundesplai.

       

      Nombre d'articles:
      1
     • CP DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA - (SUBVENCIONAT)

      El curs engloba aspectes d'intervenció comunitària, prevenció i gestió de conflictes, difusió d'accions de mediació i impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

      Modalitat:

      presencial 

      A qui s'adreça:

      Aquest curs s’adreça a persones majors de 18 anys en situació d'atur i que estiguin inscrites al SOC.

      És un curs que és de nivell 3, és a dir, per accedir al curs, has de tenir Batxillerat, una llicenciatura o diplomatura  o tenir un certificat de professionalitat de la mateixa família.

      Extracte del temari:

      Mòdul 1: Contextes socials d'intervenció comunitària.

      Mòdul 2: Prevenció de conflictes.

      Mòdul 3: Gestió de conflictes i procesos de mediació.

      Mòdul 4: Valoració, seguiment, i difusió d'accions de mediació.

      Mòdul 5: Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

      Mòdul 6: Mòdul de pràctiques professionals no laborables

      Estructura del curs:

      Aquest curs consta de 360 hores lectives i 80 hores pràctiques .

      Titulació que s'obté:

      Certificat de professionalitat de nivell 3.

      Tens dubtes? Vols més informació?

      formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

      Nombre d'articles:
      3
     • PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÌSTICA (PNL) (SUBVENCIONAT)

      Coneix el poder del llenguatge en la teva vida i millora les comunicacions amb els altres. Extreu la millor versió de tu mateix amb aquest curs de programació neurolingüística (PNL)

      Modalitat:

      Presencial

      A qui s'adreça:

      100% subvenciont, adreçat a treballadors en actiu.

      Extracte del temari:

      1. Pressupostos bàsics de la PNL
      2. Què és el mapa?
      3. Disseny i consecució d'objectius
      4. Calibratge i agudesa sensorial
      5. Experiència sensorial versus al.lucinació (afirmacions i interpretacions)
      6. Nivells de competència en l'aprenentatge
      7. Comunicació verbal, no verbal i metafòrica

      Estructura del curs

      Curs de 30 hores

      Titulació que s'obté:

      Diploma emès pel Centre de Formació de Fundesplai

      Nombre d'articles:
      1
     • MINDFULNESS EN L'EDUCACIÓ (SUBVENCIONAT)

      Augmenta els nivells d’atenció i relaxació del teu grup a través de la pràctica de la consciència plena o Mindfulness. Podràs aprendre eines per a tu i també pels teus alumnes.

      APROFITA AQUESTA OPORTUNITAT. TOTALMENT SUBVENCIONAT!

      Modalitat:

      presencial

      A qui s'adreça:

      Treballadors en actiu.

      Extracte del temari:

      1. Consciència emocional: relaxar-se i a deixar anar en l'aula
      2. Com fer una relaxació corporal
      3. Aprèn i ensenya a meditar en la vida quotidiana
      4. Identificació dels estressos i com superar-los. Eines i recursos de prevenció en l'aula.
      5. Identificació de les emocions
      6. La gestió de les emocions a través de la conciència plena

      Estructura del curs

      Curs de 30 hores

      consorciAquest curs forma part del Pla Formatiu de Contractes Programa atorgat al Centre de formació de FundesplaiAquesta formació està subvencionada pel Consorci per a  la Formació Contínua de Catalunya.

      Nombre d'articles:
      1
     • CURS D'INTERVENCIÓ AMB INFANTS I JOVES AMB AUTISME

      Coneixerem el concepte d'autismes amb profunditat, la seva evolució i les seves característiques. Dedicarem temps a coneixer la simptomatologia específica de les persones autistes i la seva intervenció a nivell educatiu.

      Modalitat:

      presencial / ONLINE

      A qui s'adreça:

      Aquest curs està destinat a Educadors i Educadores, vetlladors i vetlladores, que vulguin aprofundir en el terme Autisme.  Aquest curs  està destinat també a tots aquelles persones que treballin o vulguin trebalalr en el món del lleure, amb tasques de monitor i/o coordinació o direcció en una entitat de lleure, activitats de vacances.

      Extracte del temari:

      • Què entenem per autisme?
      • El concepte d'autisme
      • Evolució i les seves característiques
      • Simptomatologia específica de les persones autistes
      • Intervenció educativa

      Estructura del curs:

      Monogràfic de 20hores.

      Titulació que s'obté:

      Diploma emès pel Centre de Formació de Fundesplai.

      Altres:

      És recomanable que les persones que decideixin realitzin aquest curs tinguin coneixements i habilitats bàsiques en l'ús de l'ordinador; s'ha d'estar familitaritzat amb l'entorn Windows, i conèixer a nivell d'usuari un processador de textos (com el Word, Open Writer...) i una navegació sense dificultats per Internet.

      Nombre d'articles:
      2
     • CURS DE COM DINAMITZAR LA PARTICIPACIÓ INFANTIL AMB INFANTS I JOVES AMB NEE

      Coneixerem el concepte de participació infantil i la seva importància. Com ensenyar a participar als infants i joves amb NEE per a la seva autonomia.

      Modalitat:

      ONLINE

      A qui s'adreça:

      Aquest curs està destinat a Educadors i Educadores, vetlladors i vetlladores, que vulguin aprofundir en el terme de participació.  Aquest curs  està destinat també a tots aquelles persones que treballin o vulguin treballar en el món del lleure, amb tasques de monitor i/o coordinació o direcció en una entitat de lleure, activitats de vacances.

      Extracte del temari:

      • Què entenem per participació infantil
      • La importància de participar
      • Els nens segons Francisco Tonnucci
      • Introducció al desenvolupament socioafectivo
      • Barreres a la participació

      Estructura del curs:

      Monogràfic de 10 hores.

      Titulació que s'obté:

      Diploma emès pel Centre de Formació de Fundesplai.

      Altres:

      És recomanable que les persones que decideixin realitzin aquest curs tinguin coneixements i habilitats bàsiques en l'ús de l'ordinador; s'ha d'estar familitaritzat amb l'entorn Windows, i conèixer a nivell d'usuari un processador de textos (com el Word, Open Writer...) i una navegació sense dificultats per Internet.

      Nombre d'articles:
      1
     • CURS DE COMUNICACIÓ AFECTIVA I CREACIÓ DE VINCLES AMB ALUMNES AMB NEE

      Coneixerem el concepte de comuinicació i com la podem aplicar als alumnes, coneixerem la importància de crear vincles entre els alumnes.

      Modalitat:

      ONLINE

      A qui s'adreça:

      Aquest curs està destinat a Educadors i Educadores, vetlladors i vetlladores, que vulguin aprofundir en el terme de la comunicació i els vincles.  Aquest curs  està destinat també a tots aquelles persones que treballin o vulguin trebalalr en el món del lleure, amb tasques de monitor i/o coordinació o direcció en una entitat de lleure, activitats de vacances.

      Extracte del temari:

      • Què entenem per vincle?
      • La importància de la comunicació
      • Les 10 claus en la educació infantil
      • Per què la creació de vincles? Per què escoltar als infants?

      Estructura del curs:

      Monogràfic de 10 hores.

      Titulació que s'obté:

      Diploma emès pel Centre de Formació de Fundesplai.

      Altres:

      És recomanable que les persones que decideixin realitzin aquest curs tinguin coneixements i habilitats bàsiques en l'ús de l'ordinador; s'ha d'estar familitaritzat amb l'entorn Windows, i conèixer a nivell d'usuari un processador de textos (com el Word, Open Writer...) i una navegació sense dificultats per Internet.

      Nombre d'articles:
      1
     • CP ATENCIÓ A L'ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (ACNEE) EN CENTRES EDUCATIUS (SUBVENCIONAT)

      Acompanyar a l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) tant en els desplaçaments, com en la realització de les activitats relacionades amb els programes d'autonomia personal i higiene i d'ensenyament-aprenentatge, durant el període escolar, utilitzant metodologia, tècniques i recursos, sota la supervisió de l'equip interdisciplinari del centre educatiu, per satisfer les necessitats bàsiques de neteja, alimentació i descans del ACNEE, procurant la seva autonomia i garantint la seva seguretat, complint amb la normativa aplicable en els centres educatius.

      Modalitat:

      Presencial 

      A qui s'adreça: 

      Aquest curs s’adreça a persones majors de 18 anys que estiguin en situació d'atur.

      Extracte del temari:

      Mòdul 1: Aplicació de tècniques de mobilitat, orientació i deambulació en els desplaçaments interns pel centre educatiu de l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE)

      Mòdul 2: Participació en els programes d'ensenyament-aprenentatge a l'aula de referència de l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE)

      Mòdul 3: Autonomia i higiene personal en la neteja de l'alumnat amb necessitats educatives especials                        

      Mòdul 4: Atenció i vigilància en l'activitat d'esbarjo de l'alumnat amb necessitats educatives especials                           

      Mòdul 5: Hàbits i autonomia en l'alimentació de l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE), al menjador escolar

      Mòdul 6: Módul de pràctiques professionals 

      Estructura del curs: 

      El curs consta de 450 hores lectives i 80 hores de pràctiques.

      Titulació que s'obté:

      Certificat de professionalitat de nivell 3

       

      Tens dubtes? Vols més informació?

      formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

      Nombre d'articles:
      1
     • CURS DE COMUNICACIÓ NO VIOLENTA

      La comunicació no violenta (CNV), és un model
      desenvolupat per Marshall Rosenberg, que busca que les persones es comuniquin entre sí amb empatia i eficàcia. Emfatitza amb la importància d’expressar amb claredat: observacions, sentiments, necessitats, i peticions que fem als altres. Cerca també evitar el llenguatge avaluatiu que etiqueti, defineixi als interlocutors o a tercers.

      Modalitat:

      PRESENCIAL

      A qui s'adreça:

      A persones que vulguin treballar la comunicació no violenta 

      Extracte del temari:

      Empatia i eficàcia

      La importància d’expressar

      Llenguatge avaluatiu

      Estructura del curs:

      Curs de 10 hores .

      Titulació que s'obté:

      Diploma emès pel Centre de formació de Fundesplai.

      Nombre d'articles:
      1
     • CURS TDAH - ONLINE - SUBVENCIONAT

      S'estima que entre 1 o 2 alumnes per aula pateixen Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat. A més, es relaciona amb el 20% de fracàs escolar.

      Ajuda'l a enfrontar-se als reptes del dia a dia coneixent el TDAH a través d'aquest curs online!

      Modalitat:

      ONLINE

      A qui s'adreça:

      Aquest curs 100% subvencionat s’adreça a treballadors/es en actiu que vulguin adquirir coneixements i recursos en relació a l'atenció a la diversitat.

      Extracte del temari:

      Unitat 1. Definició del trastorn i tipologies.

      Unitat 2. Història clínica

      Unitat 3. Possibles causes, prevalença i pronòstic 

      Estructura del curs:

      Curs de 30 hores

      Titulació que s'obté:

      Diploma emès pel Centre de formació de fundesplai.

      consorci

      Aquest curs forma part del Pla Formatiu de Contractes Programa otorgat al Centre de formació de FundesplaiAquesta formació està subvencionada pel Consorci per a  la Formació Contínua de Catalunya.

      Nombre d'articles:
      1
     • CP DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA - (SUBVENCIONAT)

      Com a Dinamitzador/a Comunitari intervindres en centres oberts o casals infantils, en casals de joves i punts d’informació juvenil, en centres cívics, en les noves ciutadanies, en espais naturals, així com en empreses i entitats que ofereixen serveis comunitaris.

      Modalitat:

      presencial

      A qui s'adreça:

      Aquest curs s’adreça a persones majors de 18 anys en situació d'atur i que estiguin inscrites al SOC.

      Extracte del temari:

      • Agents del procés comunitari
      • Participació cuidadana
      • Metodologia de la dinamització comunitària
      • Foment i suport associatiu
      • Tècniques i instruments d'informació i difusió a la dinamització comunitària
      • Gestió de conflictes entre agents comunitaris
      • Impuls de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones

      Estructura del curs:

      Curs de 610 hores entre teoria i pràctica. 

      Les pràctiques de 120 hores et permetran posar en pràctica tot l'après, a més d'ampliar les teves opcions laborals. 

      Titulació que s'obté:

      Certificat de Professionalitat de nivell III de Dinamitzador comunitari

      Nombre d'articles:
      1
    • Educació ambiental

     educacio-ambientalEns adrecem a aquells educadors i educadores, així com a altres professionals i voluntaris interessats en l’educació ambiental.

     Des d’aquest àmbit pretenem treballar els coneixements ambientals i el desenvolupament de metodologies educatives en entorns propers i àrees naturals.

     Volem fomentar el treball de recursos, per difondre el respecte i compromís mediambiental en la població, amb l’objectiu últim d’aconseguir un món més sostenible.

     Nombre d'articles:
     0
     • C.P. DE GESTIÓ AMBIENTAL (SUBVENCIONAT)

      El curs engloba aspectes de la ISO, IMAS, sistemes de gestió ambiental, elaboració d’inventaris de gestió ambiental, focos contaminants, etc.

      Modalitat:

      presencial 

      A qui s'adreça:

      Aquest curs està adreçat a majors de 18 anys, que estiguin en situació d'atur i que estiguin apuntats al SOC.

      És un curs que és de nivell 3, és a dir, per accedir al curs, has de tenir Batxillerat, una llicenciatura o diplomatura  o tenir un certificat de professionalitat de la mateixa família.

      Extracte del temari:

      Mòdul 1: Normativa i política interna de gestió ambiental de l'organització.

      Mòdul 2: Aspectes ambientals de l'organització:

      a)Elaboració d'inventaris de focus contaminants.

      b)Elaboració d'inventaris de consum de matèries primeres i recursos.

      c)Desenvolupament i aplicació de la metodologia i de les eines de registre de l'avaluació d'aspectes ambientals.

      Mòdul 3: Sistemes de gestió ambiental.

      a)Determinació i comunicació del Sistema de Gestió Ambiental (SGA).

      b)Posada en marxa de Sistema de Gestió Ambiental (SGA).

      c)Realització d'Auditories i Inspeccions ambientals, control de les desviacions del SGA.

      Mòdul 4: Prevenció de riscos ambientals.

      Mòdul 5: Mòdul de pràctiques professionals no laborables.

       

      Estructura del curs:

      Curs de 500 hores 

      Titulació que s'obté:

      Certificat de professionalitat de nivell 3.

      Tens dubtes? Vols més informació?

      formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

      Nombre d'articles:
      3
    • Administració i gestió

     administracioEn aquesta àrea, trobereu formació relacionada amb diferents àmbits de la gestió l'administració d'organitzacions i empreses: comptabilitat, gestió d'equips, protecció de dades personals (LOPD), etc.

     També oferim formació sobre eines ofimàtiques: Word, Excel, etc.

      

     Nombre d'articles:
     0
    • Tercer sector

     tercer-sectorSota aquest títol incloem tota aquella formació adreçada a aspectes que influeixen de forma notòria en la dinàmica i la gestió de les entitats.

     Aquests cursos es dirigeixen a persones encarregades de la gestió diària de l’entitat, així com als responsables i dirigents que necessiten un coneixement de diferents temàtiques relacionades amb la dinàmica i gestió associativa.

     Des de fa temps podem constatar un creixent interès per part de les entitats d’adaptar-se al marc normatiu vigent, de contractar assegurances adaptades a les seves activitats, de millorar la dinàmica dels equips de treball, de definir nous projectes...

     Volem per tant, analitzar cada un d’aquests temes i conèixer eines i metodologies que facilitin la seva gestió a partir de la construcció conjunta del coneixement per aconseguir fonamentar els projectes entre tots els integrants de les associacions.

     Nombre d'articles:
     0
     • PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE SOCIS. NIVELL BÀSIC - ONLINE

      L’objectiu d’aquest curs és conèixer el programa de Gestió de Socis de Suport Associatiu, un programa especialment dissenyat per al tractament de la informació relativa als socis de l’entitat, a les activitats, els rebuts, etc.
      El curs permet conèixer totes les utilitats del programa i adaptar-lo a les necessitats de cada associació. 
      El programa, a més, està adaptat al sistema de pagaments SEPA per a la generació de remeses.

       

      Modalitat:

      Online

      A qui s'adreça:

      El curs s'adreça a persones voluntàries i professionals encarregades de la gestió administrativa de l'entitat i que volen conèixer el funcionament bàsic del programa per gestionar les bases de dades dels socis, generar rebuts, controlar els pagaments, etc.

      Extracte del temari:

      Mòdul 1. Primers passos amb el programa de socis

      Alta i baixa de socis, creació de taules, etc.

      Mòdul 2. Facturació i rebuts 

      Creació de tarifes, assignació de quotes, facturació, generació de remeses, gestió d'impagaments.

      Mòdul 3. Gestió d'activitats i altres opcions

      Creació d'una activitat, inscripcions, facturar una activitat,... 
      Exportar dades a Excel, fer còpies de seguretat,...

      Mòdul 4. Treballant amb casos pràctics 

      Mòdul dedicat al plantejament i resolució de casos concrets, per poder posar a la pràctica els coneixements adquirits durant el curs.

      Estructura del curs:

      Curs virtual de 16 hores.

      Amb el suport del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya

      logopfvc

      Nombre d'articles:
      5
     • CAPTACIÓ DE FONS A LES ENTITATS DE VOLUNTARIAT

      Quan parlem de la captació de fons, immediatament, pensem en la captació de recursos econòmics per a la nostra entitat. 

      En aquest curs farem una recerca participativa de tots aquells aspectes -no només els econòmics- relacionats amb la captació de fons: a partir de l’anàlisi d’allò que tenim i oferim arribarem a allò que ens ofereix el nostre entorn i per tant les oportunitats que aquest ens ofereix, amb especial atenció al treball en xarxa.
       

      Modalitat:

      Presencial

      A qui s'adreça:

      Persones responsables de la captació de fons a l'entitat, persones tècniques o voluntàries interessades en desenvolupar un procés de captació de fons.

      Extracte del temari:

      • El finançament de les organitzacions no lucratives
       Anàlisi actual i tendències de futur
      • Definició de captació de fons
      • Principis i Raons
      • Fonts de finançament: L'univers de donants
      • La missió de les nostres organitzacions no lucratives i la captació de fons
      • La planificació de la captació de fons
      • El projecte
      • Calendari de les vies de captació de fons.

      Estructura del curs:

      Curs de 12 hores

      Titulació que s'obté:

      Diploma emès pel l'Escola d'Estiu del Voluntariat.

      Nombre d'articles:
      1
     • PROGRAMA INFORMÀTIC GESTIÓ DE SOCIS. NIVELL AVANÇAT - ONLINE

      Aquest curs aprofundeix en les utilitats del programa informàtic Gestió de Socis de Suport Associatiu, destinat a facilitar la gestió d’activitats, sales i responsables, i tota la gestió econòmica en relació amb els socis.

       

      Modalitat:

      Online

      A qui s'adreça:

      El curs s'adreça a persones voluntàries i professionals d'entitats no lucratives encarregades de la gestió administrativa de l'entitat i que volen millorar el seu coneixement del programa de Gestió de Socis a fi de treure'n el màxim profit.

      Extracte del temari:

      Mòdul 1. Gestionant la base de dades de socis. 

      Agrupació de socis per clau, llibre de convocatòries i actes, personalització de fulls d'alta i baixa de socis i d'activitats.

      Mòdul 2. Activitats i inscripcions. 

      Activitats amb opcions i períodes diferents, cobrament d'activitats segons opcions i períodes, control d'assistències...

      Mòdul 3. El tractament de les quotes

      Assignacions especials de quotes (per edat, amb pagadors diferents, per antiguitat), canvi de preu a les tarifes, cobrament parcial de rebuts.

      Mòdul 4: Treballant amb casos pràctics

      Mòdul dedicat al plantejament i resolució de casos concrets, per poder posar a la pràctica els coneixements adquirits durant el curs.

      Estructura del curs:

      Curs virtual de 16 hores.

      PLA DE FORMACIÓ DE L'ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT DE CATALUNYA

      logopfvc

      Nombre d'articles:
      2
     • COM FER UN PROJECTE? DISSENY I GESTIÓ DE PROJECTES ONLINE

      Vols adquirir coneixements i metodologies per poder dissenyar i gestionar els projectes de l'entitat? En aquest curs treballarem el guió general que cal seguir a l'hora de redactar un projecte i revisarem els conceptes generals relacionats amb la seva gestió.

      Modalitat:

      Online

      A qui s'adreça:

      El curs de Disseny de projectes s'adreça a les persones voluntàries d'entitats no lucratives interessades a millorar la redacció dels seus projectes així com la seva planificació i avaluació.

      Extracte del temari:

      Mòdul 1: 
      •  El procés de planificació. 
      •  Tècniques de diagnostic. 
      •  Per què ens pot ser útil fer un DAFO? 
      •  La captació de fons públics. 
      •  Definició de projecte i caracterítiques. 
      •  Com dissenyar projectes.
       
      Mòdul 2:
      •  Descripció general i justificació del projecte. 
      •  Marc de referència, destinataris i ubicació on s'inscriu el projecte. 
      •  Objectius: Què es vol aconseguir amb el projecte? 
      •  Activitats i calendari. 
      •  Organització, funcionament i metodologia del projecte. 
      •  Promoció, recursos i pressupost del projecte. 
      •  L'avaluació del projecte. 
      •  El seguiment del projecte. 

      Estructura del curs:

      Curs de 12 hores.

      Titulació que s'obté:

      Diploma emès pel Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya

      Nombre d'articles:
      3
     • LIDERATGE I GESTIÓ D'EQUIPS

      Vols aprendre a organitzar i gestionar el teu equip de treball? Aquest curs està dissenyat per donar a conèixer eines i metodologies per millorar les habilitats per organitzar, motivar i formar equips de treball.

      Modalitat:

      Presencial

      A qui s'adreça:

      El curs de Lideratge i gestió d'equips s'adreça a les persones que es troben al capdavant d'equips de treball o que volen preparar-se per assumir tasques i responsabilitats que impliquin la gestió d'equips.

      Extracte del temari:

      • Treball en equip. 
      • Els rols en l'equip de treball. 
      • El lideratge de l'equip. 
      • La gestió de la comunicació. 
      • La resolució de conflictes.

        

      Estructura del curs:

      Curs de 21 hores.

      Titulació que s'obté:

      Diploma emès pel Pla de Formació de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya. 

      logopfvc

      Nombre d'articles:
      1
     • OBLIGACIONS FISCALS DE LES ENTITATS (EL PRAT)

      gestio fiscal de lempresa web

      La fiscalitat de les entitats no lucratives és un dels aspectes que més preocupen les persones responsables de les organitzacions ateses les dificultats que sovint troben per conèixer totes les obligacions que afecten les entitats així com les particularitats pròpies del món no lucratiu en matèria fiscal.

      D’altra banda, les novetats que s’han produït en els darrers temps –reforma fiscal, llei de transparència- encara generen molts dubtes entre les entitats i fan necessària una revisió del conjunt d’obligacions que han de complir.

      En aquest curs, farem un recorregut per les principals d’aquestes obligacions parant especial atenció als canvis que ha comportat la reforma fiscal i la llei de transparència

      Modalitat:

      09 hores presencialS

      A qui s'adreça:

      Voluntaris, dirigents, responsables, coordinadors/es d'associacions, fundacions i/o entitats socials i educatives que es dediquin a la part econòmica de l'entitat

      Extracte del temari:

      • El Codi d’Identificació Censal (CIF o NIF) i la Declaració Censal.
      • Impost d’activitat econòmiques (IAE),
      • L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
      • L’impost sobre Societats (IS).
      • L’impost de la renda de les persones físiques (IRPF)
      • La declaració d’operacions amb tercers (model 347)
      • Donatius i mecenatge.
      • Novetats fiscals.

      Curs subvencionat pel Pla de Formació de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.

      logopfvc

      Nombre d'articles:
      1
     • OBLIGACIONS LEGALS I DOCUMENTALS DE LES ENTITATS I RESPONSABILITATS DE LES JUNTES DIRECTIVES - PRESENCIAL

      doctype hi res

      Coneixes la normativa que afecta la teva entitat? Coneixes els rols i funcions dels membres de la Junta Directiva? 

      L’objectiu d’aquesta formació és oferir una visió completa sobre les principals obligacions de les entitats de caire jurídic i econòmic així com de les tasques que s’han de fer des de les juntes directives.

      Consulta el calendari i inscriu-te ara!

      Modalitat:

      PRESENCIAL

      A qui s'adreça:

      Formació per a treballadors/es en actiu, especialment persones dirigents, responsables o coordinadors/es d’entitats, especialment persones que formen part de la junta directiva.

      Extracte del temari:

      1. Obligacions envers els diferents registres i censos.
      2. Obligacions documentals relacionades amb el funcionament intern de l'entitat, assemblea i junta directiva.
      3. Obligacions relacionades amb la gestió de les persones: voluntariat i personal remunerat.
      4. Obligacions econòmiques de les associacions.
      5. Obligacions fiscals.
      6. Obligacions legals relacionades amb l'organització de les activitats (protecció de dades, assegurances, llei espectacles...)
      7. Responsabilitat dels membres de les juntes directives.

      Estructura del curs:

      Curs de 15 hores.

      consorci

      Nombre d'articles:
      1
     • TÈCNIQUES I RECURSOS PER DINAMITZAR EQUIPS DE VOLUNTARIS

      Formació adreçada a persones que vulguin obtenir eines i estratègies per a la dinamització d'equips de treball en entitats no lucratives.

      Modalitat:

      presencial 

      A qui s'adreça:

      Curs adreçat a persones responsables o coordinadores de voluntariat de les entitats de voluntariat de tots els àmbits

      Extracte del temari:

      1. Rols i funcions de la coordinació del voluntariat
      1.1. El trinomi entitat coordinació de voluntariat-voluntariat
      1.1.1 El voluntariat: mites, motivacions i expectaties.
      1.1.2.El valor del voluntariat en el marc de l’entitat
      1.1.3. La comunicació amb e voluntariat: qui, què i com
      1.2. Rols i funcions
      1.2.1. Identificació dels rols i funcions principals de la coordinació del voluntariat a partir d’un pla de voluntariat

      2. Creació d’equpis de treball
      2.1. Què i per què els equpis de treball
      2.2. Finalitats d’un equip de treball
      2.3. El paper del coordinador en la configuració d’un equpi de treball.

      3. La gestió i dinamització d’un equip de voluntaris
      3.1. Anàlisi de l’equpi de treball: relacions interpersonals i rols
      3.2. Eines i recursos per a la dinamització d’un equip de treball
      3.3 Habilitats per a la dinamització d’un equip de treball: lideratge, comunicació i gestió del conflicte.

      Estructura del curs:

      Curs de 12 hores 

      Curs subvencionat pel Pla de Formació de l'Associacionisme i el Volntariat de Catalunya

      Nombre d'articles:
      1
    • Hostaleria i Restauració

     Hostalaria-i-restauracioPosem al vostre abast una oferta formativa en l’àmbit de l’hostaleria i la restauració dirigida a diferents col·lectius: treballadors/es d’empreses del sector, persones en situació d’atur i professionals de l’àmbit de l’educació.

     Volem que els nostres espais formatius es converteixin en un lloc per gaudir amb els sentits, convertint la cuina en un mitjà d'expressió i comunicació, però també que sigui un espai de formació de qualitat on aquelles persones interessades en el sector de la cuina i l’hostaleria que vulguin reafirmar, ampliar i reciclar els seus coneixements en aquest àmbit ho puguin fer; capacitant les persones per desenvolupar des de les tasques més bàsiques de suport a cuina, fins a la direcció d’equips.

      

     Nombre d'articles:
     1
     • C.P. D'AJUDANT DE CUINA: OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA (SUBVENCIONAT)

      Executarem operacions bàsiques d'aprovisionament, preelaboració, realització i conservació culinàries.

      Modalitat:

      presencial

      A qui s'adreça:

      Persones majors de 16 anys en situació d'atur i apuntades al SOC interessades en obtenir el Certificat de Professionalitat d'ajudant de cuina.

      Extracte del temari:

      • Aplicacions de normes i condicions higiènico-sanitaries en restauració
      • Aprovisionament de matèries primes en cuina
      • Preelaboració i conservació culinàries
      • Realització d'elaboracions bàsiques i elementals de cuina i assistir en l'elaboració culinàriaElaboració de plats combinats i aperitiu

      Estructura del curs:

      Curs de 290 hores i 80 més a pràctiques.

      Titulació que s'obté:

      Certificat de professionalitat de nivell I d'ajudant de cuina

      Tens dubtes? Vols més informació?

      formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

       

      Nombre d'articles:
      2
    • Formació per a treballadors/es en actiu

     formacio presentacio

     Aquests cursos formen part del Pla Formatiu de Contractes Programa (transversal i sectorial) atorgat al Centre de formació de Fundesplai.

     Aquesta formació està subvencionada pel Consorci per a  la Formació Contínua de Catalunya.

     Tots els cursos són per a treballadors/es en actiu i estan adreçats a la millora de les competències professionals. 

     A l'oferta formativa trobareu cursos específics dels sectors de educació i formació, serveis a col·lectius i a les persones, serveis financers, administratius i assegurances, turisme, hostaleria i agroalimentària i cursos de caràcter transversal.

     Tens dubtes? Contacta’ns via correu formacio@fundesplai.org o al 93 551 15 33.

      Consorci per a la formació contínua

     Nombre d'articles:
     1
     • Curs de COACHING: LA GESTIÓ DE CONFLICTES DES DEL MILLOR DE TU MATEIX

      El coaching ens permet treballar en el nostre desenvolupament, ens ajuda a gestionar els conflictes i les dificultats en les relacions, aportant el millor d’un mateix.

      Modalitat:

      Presencial

      A qui s'adreça:

      El curs de coaching s’adreça a qualsevol persona interessada que tingui alguna relació amb el MÓN DEL VOLUNTARIAT (Treballadors, voluntaris, socis...)

      Extracte del temari:

      - Què és el coaching?

      - Les definicions personals

      - La visió sistemàtica

      • La persona com a sistema
      • La roda de la vida
      • La roda del treball
      • Conclusions

      - El canvi

      • El sistema de creences possibilitador.
      • Proactivitat i reactivitat

      Les disposicions bàsiques

      Estructura del curs:

      Curs de 16 hores

      Titulació que s'obté:

      Diploma emès pel Pla de Formació de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.  

      Nombre d'articles:
      2
     • CURS DE TAPES, CANAPES I PINXOS - SUBVENCIONAT

      Farem d'una manera molt pràctica en el nostre taller de cuina un ampli receptari de tapes, canapès i pinxos

      Modalitat:

      presencial

      A qui s'adreça:

      Aquest curs s’adreça a persones majors de 18 anys i que actualment estiguin treballant

      Estructura del curs:

      Curs de 20 hores.

      Titulació que s'obté:

      Diploma emès per el Centre d’Estudis de l’Esplai.

      Nombre d'articles:
      1
     • CURS DE GESTIÓ D'ASSOCIACIONS - NIVELL AVANÇAT - ONLINE

      GESTIO ENTITATS BASIC

      Fes la teva preinscripció ara!

      Modalitat:

      Curs de 15 hores online

      A qui s'adreça:

      Aquest curs s’adreça a treballadors en actiu interessats en conèixer els eixos fonamentals de la gestió d'entitats no lucratives.

      Objectius:

      Aprofundir en la gestió associativa en l’àmbit econòmic, fiscal i jurídic així com de projectes i comunicació

      Extracte del temari:

      • Repàs de les principals obligacions de les entitats en l’àmbit jurídic, fiscal, laboral i econòmic.
      • El projecte de l’entitat.
      • Com presentar projectes
      • La comunicació a l’entitat
      • Com fer la memòria de l’entitat

      consorci

      Nombre d'articles:
      1
    • Cursos per a persones a l'atur

     POSTGRAUUB

     Aquí podreu trobar tots els cursos subvencionats i gratuïts per a persones en situació d'atur. Cursos amb orientació laboral i de diferents àrees: lleure educatiu, restauració, intervenció social...

     Tens dubtes? Contacta’ns via correu formacio@fundesplai.org o al 93 551 15 33.

     Nombre d'articles:
     2
     • GESTIÓ AMBIENTAL (SUBVENCIONAT)

      Aquests curs està destinat a persones que estiguin a l’atur. És un curs que és de nivell 3, és a dir, per accedir al curs, has de tenir Batxillerat, una llicenciatura o diplomatura  o tenir un certificat de professionalitat de la mateixa família.

      El curs engloba aspectes de la ISO, IMAS, sistemes de gestió ambiental, elaboració d’inventaris de gestió ambiental, focos contaminants, etc.

      Modalitat:

      presencial 

      A qui s'adreça:

      Aquest curs està adreçat a majors de 18 anys, que estiguin en situació d'atur i que estiguin apuntats al SOC.

      Extracte del temari:

      Mòdul 1: Normativa i política interna de gestió ambiental de l'organització.

      Mòdul 2: Aspectes ambientals de l'organització:

      a)Elaboració d'inventaris de focus contaminants.

      b)Elaboració d'inventaris de consum de matèries primeres i recursos.

      c)Desenvolupament i aplicació de la metodologia i de les eines de registre de l'avaluació d'aspectes ambientals.

      Mòdul 3: Sistemes de gestió ambiental.

      a)Determinació i comunicació del Sistema de Gestió Ambiental (SGA).

      b)Posada en marxa de Sistema de Gestió Ambiental (SGA).

      c)Realització d'Auditories i Inspeccions ambientals, control de les desviacions del SGA.

      Mòdul 4: Prevenció de riscos ambientals.

      Mòdul 5: Mòdul de pràctiques professionals no laborables. 

      Estructura del curs:

      Curs de 500 hores 

      Titulació que s'obté:

      Certificat de professionalitat de nivell 3.

      Tens dubtes? Vols més informació?

      formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

      Nombre d'articles:
      2
     • C.P. DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA - (SUBVENCIONAT)

      Programarem, organitzarem, dinamitzarem i avaluarem actuacions d'intervenció social encaminats al desenvolupament de la participació ciutadana i a l'articulació de processos comunitaris

      Modalitat:

      presencial

      A qui s'adreça:

      A majors de 18 anys, en situació d'atul i inscrits al SOC. Per poder accedir a aquest Certificat de Professionalitat que és de nivell III s'ha de tenir com a mínim el batxillerat.

      Extracte del temari:

      • Agents del procés comunitari
      • participació cuidadana
      • Metodologia de la dinamització comunitària
      • Foment i suport associatiu
      • Tècniques i instruments d'informació i difusió a la dinamització comunitària
      • Gestió de conflictes entre agents comunitaris
      • Impuls de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones

      Estructura del curs:

      Curs de 610 hores entre teoria i pràctica .

      Titulació que s'obté:

      Certificat de Professionalitat de nivell III de Dinamitzador comunitari 

      Tens dubtes? Vols més informació?

      formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

      Nombre d'articles:
      3
     • C.P. D'AJUDANT DE CUINA: OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA (SUBVENCIONAT)

      Executarem operacions bàsiques d'aprovisionament, preelaboració, realització i conservació culinàries.

      Modalitat:

      presencial

      A qui s'adreça:

      Persones majors de 16 anys en situació d'atur i apuntades al SOC interessades en obtenir el Certificat de Professionalitat d'ajudant de cuina.

      Extracte del temari:

      • Aplicacions de normes i condicions higiènico-sanitaries en restauració
      • Aprovisionament de matèries primes en cuina
      • Preelaboració i conservació culinàries
      • Realització d'elaboracions bàsiques i elementals de cuina i assistir en l'elaboració culinàriaElaboració de plats combinats i aperitiu

      Estructura del curs:

      Curs de 290 hores i 80 més a pràctiques.

      Titulació que s'obté:

      Certificat de professionalitat de nivell I d'ajudant de cuina

      Tens dubtes? Vols més informació?

      formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

       

      Nombre d'articles:
      4
     • C.P. DE DIRECTORS I DIRECTORES D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL (SUBVENCIONAT)

      A partir d'una metodologia activa treballarem els aspectes següents: planificació i organització, gestió i avaluació de projectes educatius, processos grupals, tècniques i recursos d'animació, etc. 

      Modalitat:

      presencial

      A qui s'adreça:

      Majors de 18 anys, que estiguin en situació d'atur, apuntats al SOC i que volen treballar com a directors/es de lleure infantil i juvenil.

      Extracte del temari:

      A partir d'una metodologia activa treballarem els aspectes següents:

      • Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil.
      • Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 hores).
      • Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure (60 hores).
      • Coordinació i dinamització de l'equip de monitors de lleure (80 hores).

      Estructura del curs:

      Aquest curs consta de 310 hores lectives i de 120 hores de pràctiques.

      Titulació que s'obté:

      Diploma de director d'activitats de lleure infantil i juvenil atorgat per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i Certificat de Professionalitat de nivel III havent aprovat tant la part lectiva com la pràctica.

      Tens dubtes? Vols més informació?

      formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

      Nombre d'articles:
      3
     • C.P. DE MONITORS I MONITORES D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL (SUBVENCIONAT)

      A partir d'una metodologia activa treballarem els aspectes següents: infància i medi; l'educació en el temps de lleure i l'entitat d'esplai; plantejament i objectius educatius; infants i adolescents (desenvolupament psicològic i la vida en grup); el monitor i la monitora; el centre d'interès i el mètode de projectes; la colònia i les activitats de vacances; tècniques d'expressió i animació (plàstica, danses, cançons i jocs); tècniques d'excursionisme i natura; primers auxilis i educació per la salut. 

      Modalitat:

      presencial

      A qui s'adreça:

      Majors de 18 anys, que estiguin en situació d'atur i apuntats al SOC que volen treballar com a monitors/es de lleure infantil i juvenil, de forma voluntària o professionals, en una entitat d'esplai, casal d'estiu, menjador escolar o colònia de vacances.

      Extracte del temari:

      A partir d'una metodologia activa treballarem els aspectes següents:

      • La infància i el medi
      • L'educació en el temps lliure i l'entitat d'esplai
      • El plantejament i els objectius educatius
      • Els infants i adolescents; desenvolupament psicològic, la vida en grup
      • El monitor i la monitora
      • El centre d'interès i el mètode de projectes
      • La colònia i les activitats de vacances
      • Tècniques d'expressió i animació; plàstica, danses i cançons, jocs...
      • Tècniques d'excursionisme i natura
      • Primers auxilis i educació per la salut

      Estructura del curs:

      Aquest curs consta de 150 hores lectives i de 160 hores de pràctiques.

      Titulació que s'obté:

      Diploma de monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil atorgat per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i Certificat de Professionalitat de nivel II

      Tens dubtes? Vols més informació?

      formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

      Nombre d'articles:
      5
     • C.P. OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR - CAMBRERS (SUBVENCIONAT)

      Aquesta formació va dirigida a adquirir els coneixements necessaris per assitir al servei i preparar i presentar begudes senzilles i menjars ràpids, executant i aplicant operacions tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d'aliments i begudes.

      Modalitat:

      presencial

      A qui s'adreça:

      Aquest curs s’adreça a persones majors de 16 anys que estiguin en situació d'atur i inscrites al SOC. Persones que estiguin interessats en obtenit el Certificat de Professionalitat de cambrers.

      Extracte del temari:

      Unitat 1: Servei bàsic de restaurant-bar.

      -Aplicació de normes i condicions higiènic-sanitaries en restauració.

      -Ús de la dotació bàsica del restaurant i assistència al servei.

      -Servei bàsic d'aliments i begudes i tasques de postservei al restaurant.

      Unitat 2: Aprovisionament, begudes i menjars ràpids.

      -Aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració.

      -Aprovisionament i emmagatzematge d'aliments i begudes al bar.

      -Preparació i servei de begudes i menjars ràpids al bar.

      Estructura del curs:
      Aques curs consta de 210 hores teòriques i 80 hores pràctiques

      Curs de 290 hores .

      Titulació que s'obté:

      Certificat de professionalitat de nivell 1.

      Tens dubtes? Vols més informació?

      formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

      Nombre d'articles:
      1
     • CP D'INTERPRETACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL (SUBVENCIONAT)

      Comunicar sobre el medi ambient, interpretar els seus valors i problemàtiques, guiar i capacitar a les persones per a contribuïr a la conservació i millora ambiental.

      Modalitat:

      Presencial 

      A qui s'adreça: 

      Aquest curs s’adreça a persones majors de 18 anys en actiu i/o persones en atur.
      És un curs que és de nivell 3, és a dir, per accedir al curs, has de tenir Batxillerat, una llicenciatura o diplomatura  o tenir un certificat de professionalitat de la mateixa família.

      Extracte del temari:

      Mòdul 1: Activitats d'orientació i desenvolupament al medi.

      a)Orientació i traçatde recorreguts al medi natural o urbà.

      b)Planificació d'itineraris i conducció del grup al medi natural o urbà.

      c)Protecció i socors durant la conducció del grup al medi natural o urbà.

      Mòdul 2: Estructura i dinàmica del medi ambient.

      a)Elements abiòtics, biòtics i antròpics.

      b)Ecologia i interpretació del paisatge.

      c)Documentació i difusió de informació ambiental.

      Mòdul 3: Activitats humanes i problemàtica ambiental.

      a)Impacte ambiental a les activitats humanes.

      b)Bones pràctiques ambientals a la solució de la problemàtica socio-ambiental.

      c)Recursos naturals i socials pel desenvolupament de la interpretació y educació ambiental.

      Mòdul 4: Programes d'educació ambiental.

      a)Educació ambiental i àmbits d'aplicació.

      b)Interpretació del patrimoni com a estratègia de comunicació i gestió.

      c)Execució de programes i activitats d'educació ambiental.

      Mòdul 5: Mòdul de pràctiques professionals no laborables.

      Estructura del curs:

      Aquest curs consta de 500 hores.

      Titulació que s'obté:

      Certificat de professionalitat de nivell 3.

      Tens dubtes? Vols més informació?

      formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533 

      Nombre d'articles:
      2
     • CdP DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA - (SUBVENCIONAT)

      El curs engloba aspectes d'intervenció comunitària, prevenció i gestió de conflictes, difusió d'accions de mediació i impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

      Modalitat:

      presencial 

      A qui s'adreça:

      Aquest curs s’adreça a persones majors de 18 anys en situació d'atur i que estiguin inscrites al SOC.

      És un curs que és de nivell 3, és a dir, per accedir al curs, has de tenir Batxillerat, una llicenciatura o diplomatura  o tenir un certificat de professionalitat de la mateixa família.

      Extracte del temari:

      Mòdul 1: Contextes socials d'intervenció comunitària.

      Mòdul 2: Prevenció de conflictes.

      Mòdul 3: Gestió de conflictes i procesos de mediació.

      Mòdul 4: Valoració, seguiment, i difusió d'accions de mediació.

      Mòdul 5: Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

      Mòdul 6: Mòdul de pràctiques professionals no laborables

      Estructura del curs:

      Aquest curs consta de 360 hores lectives i 80 hores pràctiques .

      Titulació que s'obté:

      Certificat de professionalitat de nivell 3.

      Tens dubtes? Vols més informació?

      formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

       

      Nombre d'articles:
      4
     • C.P DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PER L'OCUPACIÓ (SUBVENCIONAT)

      Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per l'ocupació, elaborant i utilitzant material, mitjans i recursos didàctics, orientant sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereixen el mercat laboral en la seva especialitat, promovent de forma permanent la qualitat de la formació i l'actualització didàctica.

      Modalitat:

      Presencial 

      A qui s'adreça: 

      Aquest curs s’adreça a persones majors de 18 anys que estiguin en situació d'atur

      Extracte del temari:

      Mòdul 1: Programació didàctica d'accions formatives per l'ocupació

      Mòdul 2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per l'ocupació

      Mòdul 3: Impartició i tutorització d'accions formatives per l'ocupació

      Impartició d'accions formatives per l'ocupació                   

      Tutorització d'accions formatives per l'ocupació                             

      Mòdul 2: Avaluació del procés d'ensenyança-aprenentatge en formació professional per l'ocupació                             

      Mòdul 3: Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per l'ocupació

      Mòdul 6: Módul de pràctiques professionals no laborables

      Estructura del curs: 

      El curs consta de 340 hores lectives i 40 hores de pràctiques.

      Titulació que s'obté:

      Certificat de professionalitat de nivell 3

      Tens dubtes? Vols més informació?

      formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

      Nombre d'articles:
      2
     • CdP ATENCIÓ A L'ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (ACNEE) EN CENTRES EDUCATIUS (SUBVENCIONAT)

      Acompanyar a l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) tant en els desplaçaments, com en la realització de les activitats relacionades amb els programes d'autonomia personal i higiene i d'ensenyament-aprenentatge, durant el període escolar, utilitzant metodologia, tècniques i recursos, sota la supervisió de l'equip interdisciplinari del centre educatiu, per satisfer les necessitats bàsiques de neteja, alimentació i descans del ACNEE, procurant la seva autonomia i garantint la seva seguretat, complint amb la normativa aplicable en els centres educatius.

      Modalitat:

      Presencial 

      A qui s'adreça: 

      Aquest curs s’adreça a persones majors de 18 anys que estiguin en situació d'atur.

      Extracte del temari:

      Mòdul 1: Aplicació de tècniques de mobilitat, orientació i deambulació en els desplaçaments interns pel centre educatiu de l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE)

      Mòdul 2: Participació en els programes d'ensenyament-aprenentatge a l'aula de referència de l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE)

      Mòdul 3: Autonomia i higiene personal en la neteja de l'alumnat amb necessitats educatives especials                        

      Mòdul 4: Atenció i vigilància en l'activitat d'esbarjo de l'alumnat amb necessitats educatives especials                           

      Mòdul 5: Hàbits i autonomia en l'alimentació de l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE), al menjador escolar

      Mòdul 6: Módul de pràctiques professionals 

      Estructura del curs: 

      El curs consta de 450 hores lectives i 80 hores de pràctiques.

      Titulació que s'obté:

      Certificat de professionalitat de nivell 3

      Tens dubtes? Vols més informació?

      formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

      Nombre d'articles:
      1
     • C.P OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT DE SISTEMES INFORMÀTICS (SUBVENCIONAT)

       Realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips microinformàtics i perifèrics, sota la supervisió d'un responsable, aplicant criteris de qualitat i actuant en condicions de seguretat i respecte al medi ambient, seguint instruccions i procediment establerts.

      Modalitat:

      Presencial 

      A qui s'adreça: 

      Aquest curs s’adreça a persones majors de 16 anys que estiguin en situació d'atur.

      Extracte del temari:

      Mòdul 1: Operacions auxiliars de muntatge de components informàtics

      Mòdul 2: Operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics

      Mòdul 3: Operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació                       

      Módul de pràctiques professionals 

      Estructura del curs: 

      El curs consta de 290 hores lectives i 80 hores de pràctiques.

      Titulació que s'obté:

      Certificat de professionalitat de nivell 1

       

      Tens dubtes? Vols més informació?

      formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

       

      Nombre d'articles:
      1
     • CP D'OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS NIVELL I (SUBVENCIONAT)

      Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides a les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acords amb instruccions o procediments establerts.

      Modalitat:

      Presencial 

      A qui s'adreça: 

      Aquest curs s’adreça a persones majors de 18 anys en situació d'atur.
      És un curs de nivell 1, és a dir, per accedir al curs, no s'exigeixen requisits acadèmics ni professionals.

      Extracte del temari:

      Mòdul 1: Tècniques administratives bàsiques d’oficina

      Organització empresarial i RRHH                       

      Gestió auxiliar de la correspondència                 

      Gestió auxiliar de documentació                          

      Mòdul 2: Operacions bàsiques de comunicació

      Comunicació en les relacions professionals         

      Comunicació oral i escrita                                  

      Mòdul 3: Reproducció i arxiu.

      Gestió auxiliar d'arxiu                                       

      Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional

      Estructura del curs: 

      El curs consta de 390 hores lectives i 40 hores de pràctiques.

      Titulació que s'obté:

      Certificat de professionalitat de nivell 1. 

      Tens dubtes? Vols més informació?

      formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

      Nombre d'articles:
      2
     • CP INFORMACIÓ JUVENIL- CURS SUBVENCIONAT PER PERSONES EN ATUR)

      Organitzar i gestionar serveis d'informació per a joves, que responguin als interessos i necessitats d'aquest sector de la població desenvolupant accions d'informació, orientació, dinamització de la informació, promovent activitats socioeducativas en el marc de l'educació no formal orientades a fer efectiva la
      igualtat d'oportunitats i el desenvolupament integral dels joves com a ciutadans en el context d'una societat democràtica.

      Modalitat:

      presencial

      A qui s'adreça:

      Aquest curs s’adreça a persones majors de 18 anys en situació d'atur i que estiguin inscrites al SOC.

      És un curs que és de nivell III, és a dir, per accedir al curs, has de tenir Batxillerat, una llicenciatura o diplomatura  o tenir un certificat de professionalitat de la mateixa família.

      Extracte del temari:

      • Organització i gestió de serveis d'informació d'interès per a joves.
      • Organització i gestió d'accions de dinamització de l'informació per a joves.
      • Foment i suport associatiu.
      • Organització d'accions socieducatives dirigides a joves en el marc de l'educació no formal.

      Estructura del curs:

      Curs de 480 hores entre teoria i pràctica .

      Titulació que s'obté:

      Certificat de Professionalitat de nivell III d'Informador juvenil

      Tens dubtes? Vols més informació?

      formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

       

      Nombre d'articles:
      1
    • Formació per a autònoms/es

     autonoms

     Aquí podreu trobar tots els cursos subvencionats i gratuïts per a treballadors/es autònoms/es. Cursos amb orientació laboral i de diferents àrees: lleure educatiu, restauració, intervenció social...

     Tens dubtes? Contacta’ns via correu cee@fundesplai.org o al 93 551 15 33.

     Nombre d'articles:
     0
  • Restauració
   Nombre d'articles:
   1
  • Infants i Joves
   Nombre d'articles:
   6
  • Administracio-Empresa
   Nombre d'articles:
   4
  • Tercer Sector
   Nombre d'articles:
   14
 • Recursos i publicacions
  Nombre d'articles:
  6
 • Notícies
  Nombre d'articles:
  612
 • Sistema
  Nombre d'articles:
  9
 • Propostes Educatives
  Nombre d'articles:
  2
 • Ofertes i promocions

  Ofertes i promocions dels serveis de la Fundació Catalana de l'Esplai.

  Nombre d'articles:
  27
 • Intranet
  Nombre d'articles:
  4
 • sh404SEF custom content
  Do not delete please!
  Nombre d'articles:
  2
 • Treballa amb nosaltres

  header ofertes laborals2

  Envia'ns el teu CV

  Treballa amb nosaltres
  1. Nom(*)
   Invalid Input
  2. Cognoms(*)
   Invalid Input
  3. Adreça(*)
   Invalid Input
  4. Població(*)
   Invalid Input
  5. Codi postal
   Invalid Input
  6. Telèfon
   Invalid Input
  7. E-mail
   Invalid Input
  8. Formació (centre o centres i anys de formació)
   Invalid Input
  9. Experiència laboral
   Invalid Input
  10. Carnet de conduïr
   Invalid Input
  11. Idiomes (titulacions)
   Invalid Input
  12. Adjunta el teu currículum(*)
   Invalid Input
  13. He llegit i accepto els termes de confidencialitat (*)

   Llegir i acceptar els termes de confidencialitat és obligatori per continuar

  Nombre d'articles:
  0

Informació de contacte

Edifici CENTRE ESPLAI
Carrer Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Telèfon general 93 474 74 74
Fax 93 474 74 75
fundacio@fundesplai.org

 

Formulari i mapa de contacte

LogoQualitatBN2014 OKONG Acreditada 2015

L'acció de Fundesplai no seria possible sense la col·laboració de centenars de voluntaris i socis.
Tu també pots recolzar la nostra acció :

col·labora!