Fundació Catalana de l'Esplai

CP D'OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS NIVELL I (SUBVENCIONAT)

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides a les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acords amb instruccions o procediments establerts.

Modalitat:

Presencial 

A qui s'adreça: 

Aquest curs s’adreça a persones majors de 18 anys en situació d'atur.
És un curs de nivell 1, és a dir, per accedir al curs, no s'exigeixen requisits acadèmics ni professionals.

Extracte del temari:

Mòdul 1: Tècniques administratives bàsiques d’oficina

Organització empresarial i RRHH                       

Gestió auxiliar de la correspondència                 

Gestió auxiliar de documentació                          

Mòdul 2: Operacions bàsiques de comunicació

Comunicació en les relacions professionals         

Comunicació oral i escrita                                  

Mòdul 3: Reproducció i arxiu.

Gestió auxiliar d'arxiu                                       

Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional

Estructura del curs: 

El curs consta de 390 hores lectives i 40 hores de pràctiques.

Titulació que s'obté:

Certificat de professionalitat de nivell 1. 

Tens dubtes? Vols més informació?

formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

Informació de contacte

Edifici CENTRE ESPLAI
Carrer Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Telèfon general 93 474 74 74
Fax 93 474 74 75
fundacio@fundesplai.org

 

Formulari i mapa de contacte

LogoQualitatBN2014 OKONG Acreditada 2015

L'acció de Fundesplai no seria possible sense la col·laboració de centenars de voluntaris i socis.
Tu també pots recolzar la nostra acció :

col·labora!