Fundació Catalana de l'Esplai

CURS DE MONITORS/ES D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL

bonificable

Vols obtenir el títol de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil? El curs de monitor de lleure està adreçat a persones com tu.

Modalitat:

Semi - presencial o on.line

Estructura del curs:

El curs de monitors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil consta de la següent estructura:

  • Bloc teòric-tècnic. 150 hores (25 de les quals es centren per a fer la memòria i 25 que es realitzen online.)
  • Bloc de pràctiques. : 160 hores de pràctiques formatives no laborals. La recerca del lloc corre a càrrec de l’alumne.
  • Memòria de pràctiques.

L’alumnat ha de lliurar una memòria de pràctiques al Centre d’Estudis de l’Esplai en les seves convocatòries pertinents (15 de gener, 15 d'abril i 15 d'octubre) acompanyat del certificat de pràctiques.

Un cop passades les 3  convocatòries pertinents s’hauran perdut les opcions de titulació.

 

A qui s'adreça:

A persones majors de 18 anys que:

Treballen o volen treballar, de forma voluntària o professional en un menjador escolar o colònia de vacances, en una entitat o esplai, casal d’estiu, que cerquen feina en el camp de les noves professions lligades al sector de serveis a la persona, treball social, etc.

Per fer el curs cal tenir els 18 anys complerts el primer dia de curs.

Objectius del curs:

El curs de monitors capacita, sota tutoria i supervisió d’un director:

Per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacita per a organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, aplicant les tècniques específiques d’animació grupal, incidint explícitament en l’educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Extracte del temari:

Mòdul 1 ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL

Societat, infància i temps lliure  
Conceptes de l'educació i educació en valors
Projecte educatiu (on-line)
L'entitat d'Esplai
Plantejament i objectius educatius
Planificació per competències
El procés d'avaluació (on-line)
Intervenció en el procés de socialització
Activitats tradicionals: el taller, la colònia, el casal, la vetllada
Metodologies educatives: Centre d'interés, Metode de projecte i Aprenentatge Servei

Mòdul 2 PROCESSOS GRUPALS I EDUCATIUS EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL

Monitor/a: competències i àmbits
Desenvolupament psicològic de l'infant i adolescent
El grup d'infants i adolescents
Gestió de conflictes, competències comunicatives i dinàmiques de grup
Diversitat educativa (on-line)

Mòdul 3 TÈCNIQUES I RECURSOS D'ANIMACIÓ EN ACTIVITATS DE LLEURE

El joc: tipus, característiques, organització
Joc com a recurs educatiu (on-line)
Expressió audiovisual i expressió oral i corporal
Expressió plàstica
Expressió musical
Planificació d'una excursió i tècniques d'acampada
Excursió: Recursos i activitats en el medi ambient
Seguretat i Mesures de prevenció a les activitats del lleure (on-line)
Primers auxilis
La salut dels infants i adolescents

Avaluació:

Qui avalua?

  • El Centre d’Estudis de l’Esplai
  • L’entitat de lleure on es fan les pràctiques
  • El mateix alumnat

Què s’avalua?

  • L’assistència al curs. Per poder obtenir el diploma l’assistència mínima i obligatòria és el 85% de les classes.
  • Competències assolides i desenvolupades pels alumnes

Titulació que s'obté:

Diploma de Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil atorgat per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Crèdits de lliure elecció
Els cursos de monitors estan reconeguts com a crèdits de lliure elecció per la majoria d’universitats catalanes. Consulteu-lo en la secretaria de la vostra universitat.

 

Informació de contacte

Edifici CENTRE ESPLAI
Carrer Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Telèfon general 93 474 74 74
Fax 93 474 74 75
fundacio@fundesplai.org

 

Formulari i mapa de contacte

LogoQualitat2019BNONG Acreditada 2015

L'acció de Fundesplai no seria possible sense la col·laboració de centenars de voluntaris i socis.
Tu també pots recolzar la nostra acció :

col·labora!