Fundació Catalana de l'Esplai

CURS DE DIRECTORS/ES D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL

Modalitat:

Semi - presencial

A qui s'adreça:

1. A persones majors de 18 anys amb el títol de Monitor/a de lleure o

2. Persones que acreditin una titulació de grau, diplomades o llincenciades en (educació infantil, primària o social)  mestres (d'educació primària, pedagogia o psicologia), i dos anys d'experiència en el món del lleure.

La documentació s'ha de enviar al fer la inscripció.

Per fer el curs cal tenir els 18 any complerts el primer dia de curs.

 

Estructura del curs:

Bloc teòric-técnic:

  • Curs parcial (amb els requisits 1 o 2 de l'apartat "A QUI S'ADREÇA"):135 hores + 40 hores on.line
  • Bloc de pràctiques:120 hores de pràctiques formatives no laborals.
  • Memòria de pràctiques.

L’alumnat ha de lliurar una memòria de pràctiques al Centre d’Estudis de l’Esplai en les seves convocatòries pertinents (15 de gener, 15 d'abril i 15 d'octubre)acompanyat del certificat de pràctiques.

Un cop passades les convocatòries s’hauran perdut les opcions de titulació.

Extracte del temari:

MÒDUL 1: ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL
Societat, valors i temps lliure
Infants i joves a Catalunya
Sociologia, associacions i moviment educatiu en el lleure (on-line)
Educació en la participació
Els valors i principis educatius
Planificació general i pedagògica de les activitats
Metodologies educatives: Centre d'iterès i projectres
Com elaborar un projecte? (on-line)
Elaboració i gestió de projectes
ApS (aprofundiment) (on-line)
Planificació infraestructural de les activitats de vacances
Tractament de dades sensibles, autoritzacions i comunicats
Informes i memòries: redacció de l'avaluació de projectes (on-line)
Marc jurídic per associacions
Introducció a la gestió comptable
Treball aml les famílies en el lleure
Treball coordinat amb agents educatius i socials
Màrqueting i comunicació per entitats: difusió i publicitat dels projectes
TIC, noves eines de dinamització juvenil (on-line)
 
MÒDUL 2 i 3 (convalidts amb els requisits 1 o 2 de l'apartat "A QUI S'ADREÇA")
 
MÒDUL 4: COORDINACIÓ I DINAMITZACIÓ DE L'EQUIP DE MONITORS/ES DE LLEURE
La direcció en el lleure
L'ètica en el lleure
Organització i gestió de l'entitat del lleure
Assessorament i formació de l'equip
Les reunions i la ceva gestió (on-line)
Treball cooperatiu: optimització recursos
Seguiment i acompanyament de l'equip de monitors/es
Els rols de l'equip i la seva dinamització
Tècniques i recursos de lideratge d'un director. Els equips
Gestió del temps i control de l'estrès (on-line)
Mediació i educació per la igualtat
Educació emocional i motivació de l'equip
Treball preventiu de situacions de risc I (transtorns)
Treball preventiu de situacions de risc II (on-line)

Avaluació:

Qui avalua?

  • El Centre d’Estudis de l’Esplai, en la figura del coordinador/a del curs
  • L’entitat de lleure on es fan les pràctiques
  • El mateix alumnat

Què s’avalua?

  • L’assistència al curs. Per poder obtenir el diploma cal assistir al 85% de les classes.

Per tant no es podrà faltar a més de 3 sessions del curs

  • Competències assolides i desenvolupades pels alumnes

Titulació que s'obté:

Diploma de Director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil atorgat per la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Crèdits de lliure elecció
Els cursos de directors estan reconeguts com a crèdits de lliure elecció per la majoria d’universitats catalanes. Consulteu-ho a la secretaria de la vostra universitat.

Informació de contacte

Edifici CENTRE ESPLAI
Carrer Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Telèfon general 93 474 74 74
Fax 93 474 74 75
fundacio@fundesplai.org

 

Formulari i mapa de contacte

LogoQualitatBN2014 OKONG Acreditada 2015

L'acció de Fundesplai no seria possible sense la col·laboració de centenars de voluntaris i socis.
Tu també pots recolzar la nostra acció :

col·labora!