Fundació Catalana de l'Esplai

Espais de participació de la Federació

Participació a la Federació Catalana de l'Esplai
Assemblea

És el màxim òrgan decisori de govern de la Federació Catalana de l'Esplai i on s'escull la Junta Directiva. La participació de les entitats és un dels seus deures socials. És on es decideixen les línies d'actuació anuals, s'aprova l'informe de gestió, el marc d'actuació i els pressupostos. És el moment d'avaluar la gestió i les activitats de la Federació i fer propostes de futur.

Junta Directiva

És la que s'encarrega de vetllar pel compliment del projecte i prendre les decisions pertinents per complir amb les finalitats socials. Els representants de les entitats d'esplai hi poden participar presentant a l'Assemblea la seva sol·licitud avalada per la seva entitat. Es dota d'un Secretariat per a fer el seguiment del pla d'actuació.

Comissions i espais d'intercanvi

Les comissions i els grups de treball tenen la funció d'analitzar reflexionar i fer propostes de millora en relació a diferents àrees de treball. Són espais de treball transversals que tenen el repte d'impulsar i millorar la tasca educativa i social que desenvolupen els centres d'esplai. Hi ha comissions pedagògiques per edat (petits, mitjans, joves), xarxa social (comissió de persones amb discapacitat i d'infància i joventut en situació de risc).

Informació de contacte

Edifici CENTRE ESPLAI
Carrer Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Telèfon general 93 474 74 74
Fax 93 474 74 75
fundacio@fundesplai.org

 

Formulari i mapa de contacte

LogoQualitat2022BNsello dona con confianza cat jpg

L'acció de Fundesplai no seria possible sense la col·laboració de centenars de persones voluntàries i sòcies.
Tu també pots donar suport a la nostra acció:

col·labora!