Fundació Catalana de l'Esplai

Encoratja't

Des de Fundesplai posem en marxa el projecte Encoratja’t. Una iniciativa d’acompanyament a la plena inclusió per a dones joves en situació de vulnerabilitat social.

Llegeix més:Encoratja't

Serveis a mida per a infants i joves

Dissenyem a mida i desenvolupem programes i projectes que tenen com a denominador comú el seu caràcter innovador i que té en compte les diferents necessitats socials, comunitàries i educatives. Els programes que es desenvolupen en col·laboració amb l'administració pública, els centres escolars i altres institucions.

Dels projectes a mida que gestionem destaquem:

 • Programa Jugar i Llegir
  • És un programa socioeducatiu adreçat a infants d'entre 4 a 12 anys i a les seves famílies. Es du a terme en horari extraescolar i integra, de la mà de monitors/es especialitzats, dos aspectes estretament relacionats i complementaris per al desenvolupament dels infants: el joc i la lectura.
  • L'espai de joc pretén educar els infants en els valors de respecte i tolerància, desenvolupar la seva imaginació, la creativitat i també fomentar l'amistat i la convivència.
  • L'espai de lectura pretén potenciar l'hàbit de llegir i el gust pels llibres mitjançant diferents activitats, alhora que es treballen hàbits de conducta. També és un espai on poder elaborar els deures escolars.

 

 • Espai de Ludoteca
  • La ludoteca és un espai de joc lliure i dirigit, que garanteix la socialització de l'infant.
  • El nostre model de ludoteca propicia el joc lliure, espontani i creatiu. És dirigeix a infants, perquè desenvolupin la seva imaginació, aprenen a compartir i respectar les regles tant del joc com del espai. Serveix com recurs complementari a la labor educativa de l'escola oferint un ampli programa d'activitats i jocs actuals i tradicionals.

 

 • Dinamització de Consells d'Infants
  • Des de la Fundació Catalana de l'Esplai apostem per la dinamització dels Consells d'Infants com a òrgan de participació ciutadana format per nens/es, que es reuneixen mensualment per abordar temes de la ciutat on viuen.
  • El Consell d'Infants es pot definir com:
   • Un observatori de la ciutat, on, a partir de la mirada i l'alçada dels infants, es pot detectar aquells aspectes i temes millorables del municipi que passen desapercebuts pels adults.
   • Un espai de participació, on els infants poden exercir els seus drets civils com a ciutadans en aquells temes que estan directament relacionats amb el seu col·lectiu.
   • Des de la nostra percepció, pensem que la dinamització d'un Consell d'Infants té un gran valor educatiu, i pot ser un recurs per recuperar la veu dels infants des d'un concepte de democràcia participativa que generi Entitat en el territori on es desenvolupi.

 

 • Casal de Joves
  • El nostre model de Casal de Joves és un espai de trobada i dinamització juvenil amb sales polivalents i de reunions i tallers. El Casal de Joves és dels/les joves i per als/les joves, sent un equipament on es pot participar en una proposta variada d'activitats i espais, oferint als joves alternatives per al seu temps lliure.
  • La gestió integral del Casal de Joves comporta programar activitats i serveis, crear nous grups juvenils (col·lectius o entitats), donar a conèixer el Casal entre els adolescents i els joves, donar suport a les activitats que organitzin les entitats o col·lectius juvenils, vetllar per al bon ús de les instal·acions i afavorir el desenvolupament de relacions intergeneracionals i veïnals positives.

 

 • Intervenció amb joves en risc d'exclusió social
  • Des de la Fundació Catalana de l'Esplai generem espais inclusius en un context normalitzador on els joves en situació de risc social poden compartir activitats, espais, amistats, etc. Tot això, en un marc democràtic, igualitari i de solidaritat on s'avança mitjançant la convivència amb els altres sense distincions de sexe, edat, origen o problemàtiques diverses.
  • Amb la intenció de motivar als joves per la seva participació de les activitats, es treballà amb ells en espais concrets, com els esplais, els casals i espais joves, els instituts.... per aconseguir detectar les seves inquietuds i preferències, i plantejar, posteriorment, la línia de treball a seguir.
  • Realitzem una aposta per la cohesió social dels joves, del seu entorn i pel treball comunitari i, per tant, fomentarem el treball en xarxa amb la resta d'agents educatius, socials i associatius del territori, per sumar esforços i coordinar-nos, a través dels diferents espais de relació i d'activitats que es desenvolupin.


 • Plans Educatius d'Entorn (PEE)
  • Duem a terme la coordinació organitzativa de Plans Educatius d'Entorn, que són un instrument per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l'acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. S'adrecen a tot l'alumnat i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits.


 • Servei de Casal de mares i pares
  • Atenent les necessitats socials i familiars de la infància, el Casal de Pares i Mares té com a finalitat ser un centre integral d'atenció a les famílies amb infants de 4 mesos a 12 anys.
  • En aquest espai les famílies poden deixar els seus infants en els moments que ho necessitin, això els permet organitzar-se i maximitzar el seu temps. El Casal està dissenyat per tal d'ajudar a les famílies en les seves necessitats laborals, de formació i/o de participació ciutadana; així com desenvolupar un servei de cura i recolzament pedagògic als fills/es, com a complement dels serveis educatius ja existents, per fomentar la seva inclusió en l'àmbit laboral o lúdic, conciliant el temps laboral, familiar, formatiu i d'oci.
  • El Casal de Mares i Pares està adreçat a:
   • Famílies monoparentals de tot tipus.
   • Famílies amb dificultats d'organització entre els seus horaris familiars i els laborals.
   • Famílies que per manca de xarxa social no compten amb la possibilitat de gaudir d'un temps dedicat a la formació, la salut, l'oci personal.
   • Àvies i avis que trenen al seu càrrec la cura dels néts i nétes i en ocasions se senten desbordats per la feina i la responsabilitat.

 

Telèfon de contacte: 93 474 74 95 

Festa Esplai. Fem possible un món millor

Torna de manera presencial la gran festa de l'educació en el lleure que organitza Fundesplai el diumenge 8 de maig de 2022 al Parc Nou del Prat de Llobregat.

Llegeix més:Festa Esplai. Fem possible un món millor

La Fundació al servei dels infants i els joves

Des de la Fundació Catalana de l'Esplai mitjançant els projectes i activitats pels infants i els joves, es promouen valors i actituds com solidaritat, el respecte i la tolerància, que ajuden a visibilitzar als nens, les nenes i als joves com a ciutadans de ple dret.

Es plantegen premisses d'una nova ètica global i es treballa per la cohesió social per fer front als possibles efectes d'exclusió i conflictes que poden aparèixer entre els infants i joves, independent de quina sigui la seva situació personal, familiar, cultura, econòmica o social.

Es garanteix l'èxit dels nostres projectes i serveis, adequant les necessitats socioeducatives dels infants i joves a través d'un treball solidari i comunitari, que enriqueix la xarxa social i educativa. Tota aquesta feina es fa tenint en compte la participació i el compromís de tots els professionals implicats.

S'aconsegueix fer partícips els infants i joves del seu propi procés educatiu mitjançant una metodologia participativa, cooperativa i que vetlla pels aprenentatges significatius, afavorint un treball de respecte per la diversitat, l'autonomia i la socialització.

Per fomentar i garantir la visió educativa, de manera coherent i integradora, es parteix de la realitat de l'entorn educatiu, social i cultural dels infants i joves, on s'apliquen un conjunt de principis metodològics que possibiliten la intervenció de la Fundació. La metodologia dels projectes i serveis de la Fundació destinats als infants i joves es fonamenta en:

 • La participació: per tal de facilitar el desenvolupament de les potencialitats i capacitats dels infants i joves.
 • L'acurada planificació, programació, organització i desenvolupament.
 • El caràcter actiu i dinàmic, adaptant-se a la realitat en funció de les necessitats i demandes socials.
 • El caràcter integrador, treballant l'acceptació de les característiques dels infants i joves, les seves necessitats i interessos, sent tot plegat un dels punts de sortida de la acció educativa.
 • L'educació no formal, a més de vivencial i comunitària es caracteritza per ésser critica - reflexiva.
 • Realista i dinamitzada, de forma que es pugui participar en la resolució de problemes, facilitant l'articulació de recursos propis.
 • Activa i participativa, que reforci els estímuls i la motivació dels infants i joves de manera individual i de grup, integrant l'experiència pràctica com a punt de partida per a la reflexió.

Projectes a mida

Dissenyem i desenvolupem programes i projectes que tenen com a denominador comú el seu caràcter innovador i de disseny a mida de les diferents necessitats socials, comunitàries i educatives, programes que es desenvolupen en col·laboració amb l’Administració pública, centres escolars, i altres institucions.

No et quedis amb el dubte, posa’t en contacte amb nosaltres per rebre més informació: pressupost econòmic, fitxa tècnica descriptiva del projecte, planificació d’activitats, etc.

Adreça't a serveis@fundesplai.org, i deixa el teu número de telèfon i consulta i ens posem en contacte al moment.

Pots trucar també als telèfons: 93.567.78.71 / 93.551.89.69

 

Dels projectes a mida destaquem:

 

Suport a alumnes amb necessitats educatives especials

El nostre compromís envers a una infància feliç es veu reflectida en aquest projecte, una infància que necessita del recolzament necessari per esdevenir ciutadans compromesos. Aquest compromís que ha de servir per consolidar una societat solidària, inclusiva i que vetlli per la no vulneració dels drets de l’Infant. Dret a gaudir dels aprenentatges escolars i dret a gaudir d’un lleure on desenvolupar valors i actituds.

L’escola ajuda a desenvolupar el ser, el saber i el saber fer dels infants, per tant, actua de forma global en els esquemes de coneixement i genera transferències per aconseguir ser un ciutadà actiu preparat per participar activament als diferents àmbits de la societat.

En aquest marc ens trobem amb infants que necessiten d’un recolzament específic per les seves característiques personals. Uns infants que han de poder tenir garantida l’accessibilitat a l’ensenyament amb les mateixes garanties que la resta de nens/es. Per això és imprescindible la incorporació al món educatiu de la figura del vetllador/a com a referent de suport.

Els monitors/es vetlladors/es contribueixen en el desenvolupament i creixement global dels infants, actuant com a mediadors entre l’infant i les dificultats que se li presenten quotidianament, afavorint al seu desenvolupament integral. Aquest intervenen amb l’infant amb NEE en el marc classe, i dintre de l’horari lectiu escolar, potencien la curiositat per aprendre, milloren els hàbits de treball i estudi, i estimulant a l’infant a l’hora de prendre decisions i iniciatives per si mateix per a què tinguin les mateixes oportunitats que qualsevol altre alumne. Es facilita la seva integració en el grup-classe per a què tinguin un desenvolupament harmònic i major autonomia personal en tots els aspectes, físic, social i intel·lectual.

En funció del tipus de dificultats que tingui l’infant atès; de la seva edat, del seu grau de maduració personal i del seu entorn sociocultural es treballen diferents aspectes, com ara, els hàbits i habilitats, el coneixement i capacitats intel·lectuals, la comunicació i els valors.

L’objectiu és garantir la igualtat d'oportunitats, el dret a la vida independent i la plena participació i integració social dels membres de la comunitat educativa amb necessitats educatives especials.

 

Programa Jugar i Llegir

Jugar i Llegir és un programa socioeducatiu adreçat a infants d’entre 4 a 12 anys i a les seves famílies. Es porta a terme en horari extraescolar i integra, de la mà de monitors/es especialitzats, dos aspectes estretament relacionats i complementaris per al desenvolupament dels infants: el joc i la lectura.

L’espai de joc pretén educar els infants en els valors de respecte i tolerància, desenvolupar la seva imaginació, la creativitat i també fomentar l’amistat i la convivència.

L’espai de lectura pretén potenciar l’hàbit de llegir i el gust pels llibres mitjançant diferents activitats, alhora que es treballen hàbits de conducta. També és un espai on poder elaborar els deures escolars.

Aquests dos espais educatius són els pilars per ajudar a construir un temps de lleure on els infants puguin participar de forma activa i puguin desenvolupar-se en un entorn inclusiu i integrador. La nostra tasca educativa més enllà de l’horari lectiu passa per oferir uns espais on l’infant pugui aprendre en valors positius, i solidaris, que comportin el desenvolupament d’actituds positives i solidàries en la relació amb els companys, la comunitat i en definitiva la vida.

 

Espai de Ludoteca

El nostre model de ludoteca propicia el joc lliure, espontani i creatiu. És dirigeix a infants, perquè desenvolupin la seva imaginació, aprenen a compartir i respectar les regles tant del joc com del espai. Serveix com recurs complementari a la labor educativa de l’escola oferint un ampli programa d’activitats i jocs actuals i tradicionals.

Ha de proporcionar a l'infant o jove condicions favorables, perquè pugui jugar, amb joguines de diverses menes, utilitzades com a patrimoni col·lectiu i per tant de gran varietat i que responguin a les diferents edats i etapes maduratives dels infants.

Ha de permetre que s'estableixi un joc col·lectiu, donat que la vida humana madura en societat el joc n'ha de ser un exemple i per tant hi ha d'haver companys i companyes amb els quals poder jugar, viure aventures, compartir experiències.

 

Dinamització de Consells d’Infants

El Consell d’Infants és un òrgan de participació ciutadana format per nens/es, que es reuneixen mensualment per abordar temes de la ciutat.

El Consell d’Infants es pot definir com:

 • Un observatori de la ciutat, on, a partir de la mirada i l’alçada dels infants, es pot detectar aquells aspectes i temes millorables del municipi que passen desapercebuts pels adults.
 • Un espai de participació, on els infants poden exercir els seus drets civils com a ciutadans en aquells temes que estan directament relacionats amb el seu col·lectiu.

La participació, en el marc del Consell d’Infants, es fonamenta en reunions del grup de nens i nenes, en les quals aquests prenen protagonisme, com a ciutadans que són, per parlar sobre temes de la seva ciutat. El treball que desenvolupa el Consell d’Infants requereix una organització, una dinàmica i uns rituals, i permet als infants participants identificar el Consell com un espai amb identitat pròpia diferenciat del treball en altres espais educatius, com l’escola o alguna entitat del lleure.

Des de la nostra percepció, pensem que la dinamització d’un Consell d’Infants té un gran valor educatiu, i pot ser un recurs per recuperar la veu dels infants des d’un concepte de democràcia participativa que generi Entitat en el territori on es desenvolupi.

 

Casal de Joves

El Casal de Joves es un espai de trobada i dinamització juvenil amb sales polivalents i de reunions i tallers. El Casal de Joves és dels/les joves i per als/les joves, sent un equipament on es pot participar en una proposta variada d’activitats i espais, oferint als joves alternatives per al seu temps lliure.

La gestió integral del Casal de Joves comporta programar activitats i serveis, crear nous grups juvenils (col·lectius o entitats), donar a conèixer el Casal entre els adolescents i els joves, donar suport a les activitats que organitzin les entitats o col·lectius juvenils, vetllar per al bon ús de les instal·lacions i afavorir el desenvolupament de relacions intergeneracionals i veïnals positives.

Les necessitats existents als diferents territoris, i sobretot per la realitat dels nostres joves, podem entendre i entenem que un casal de joves és:

 • Un espai de dinamització social i cultural dotat d’una infraestructura i recursos per a la participació, l’intercanviï i la programació d’activitats juvenils.
 • Un equipament per a joves amb voluntat de donar resposta integral a les necessitats, inquietuds i demandes d’aquests. Es vol donar serveis a la joventut del territori, en un espai com a model d’equipament que disposi de recursos per oferir espais i programacions altament singularitzades pels joves.
 • Un equipament juvenil que disposin d’un professional que ofereixi serveis específics per a gent jove: Punt d’informació juvenil, sala de reunions, cessió de recursos a col·lectius i entitats juvenils, recolzament a la creació jove, bucs d’assaig, aules multimèdia, etc. També, portarà a terme un conjunt d’accions, serveis i activitats, de caire cultural i social destinades al col·lectiu jove entre 12 a 30 anys.

És a partir de la concepció de que és un casal destinat pels joves, que es determina que és un equipament de context territorial variable, amb uns serveis i un funcionament estables, sent al mateix temps una proposta educativa innovadora que vol donar resposta integral a les necessitats, inquietuds i demandes dels joves, i a les múltiples necessitats d’aquest en la nostra societat.

 

Intervenció amb joves en risc d’exclusió social

El nostre objectiu es generar espais inclusius en un context normalitzador on els joves en situació de risc social, poden compartir activitats, espais, amistats, etc. Tot això, en un marc democràtic, igualitari i de solidaritat on s’avança mitjançant la convivència amb els altres sense distincions de sexe, edat, origen o problemàtiques diverses.

Per tal d’aconseguir-ho la figura de l’educador/a, es l’eix vertebrador d’aquest projecte, que pretén ser un element de suport per les diferents problemàtiques existents en la realitat dels joves del territori.

Hem de ser conscients que, a diferencia de les intervencions formals amb una definició molt acotada i amb unes expectatives de resultats, el medi obert (definit com aquell espai públic com el carrer, els serveis, i espais), és, de moment, el plantejament d' intervenció socioeducativa, on en aquest acudeixen i es relacionen els adolescents i joves que interaccionen tant entre ells mateixos, com amb la resta de la població, així com amb el seu entorn.

Amb la intenció de motivar als joves per la seva participació del projecte, es treballarà amb ells per aconseguir detectar les seves inquietuds i preferències, i plantejar, posteriorment, la línia de treball a seguir.

Realitzem una aposta per la cohesió social dels joves, del seu entorn i pel treball comunitari i, per tant, fomentarem el treball en xarxa amb la resta d’agents educatius, socials i associatius del territori, per sumar esforços i coordinar-nos, a través dels diferents espais de relació i d’activitats que es desenvolupin.

 

Plans Educatius d’Entorn (PEE)

Duem a terme la coordinació organitzativa de Plans Educatius d’Entorn, que són una proposta educativa i de qualitat, que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat. Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. S’adrecen a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits.

 

Gestió del Casal de mares i pares

Atenent les necessitats socials i familiars de la infància, el Casal de Pares i Mares té com a finalitat ser un centre integral d’atenció a les famílies amb infants de 4 mesos a 4 anys per una part, i de 4 a 12 anys per una altre, en la seva funció educativa, social, de salut i comunitària, tenint una finalitat i línia de treball per la bona optimització de l’ús del temps i la conciliació laboral i familiar.

per tal d’adaptar-se el màxim a les necessitats particulars de cada família.

En aquest espai les famílies poden deixar els seus infants en els moments que ho necessitin, això els permet organitzar-se i maximitzar el seu temps. El Casal està dissenyat per tal d’ajudar a les famílies en les seves necessitats laborals, de formació i/o de participació ciutadana; així com desenvolupar un servei de cura i recolzament pedagògic als fills/es, com a complement dels serveis educatius ja existents, per fomentar la seva inclusió en l’àmbit laboral o lúdic.

En el Casal volem defensar i apostar per un model d’educació constructiu i integral. Educant en un model constructiu sistèmic que ens diu que no podem realitzar un procés d’ensenyança - aprenentatge centrat només en l’infant, sinó que cal tenir en compte la família a la qual l’infant pertany i el seu entorn (territori). El Casal de Mares i Pares està adreçat a :

 • Famílies monoparentals de tot tipus
 • Famílies amb dificultats d’organització entre els seus horaris familiars i els laborals.
 • Famílies que per manca de xarxa social no compten amb la possibilitat de gaudir d’un temps dedicat a la formació, la salut, l’oci personal…
 • Àvies i avis que trenen al seu càrrec la cura dels néts i nétes i en ocasions se senten desbordats per la feina i la responsabilitat.

No et quedis amb el dubte, posa’t en contacte amb nosaltres per rebre més informació: pressupost econòmic, fitxa tècnica descriptiva del projecte, planificació d’activitats, etc.

Adreça't a serveis@fundesplai.org, i deixa el teu número de telèfon i consulta i ens posem en contacte al moment.

Pots trucar també als telèfons: 93-567.78.71 / 93- 551.89.69

Més articles...

 1. Reforç a l'estudi
 2. Tresca

Informació de contacte

Edifici CENTRE ESPLAI
Carrer Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Telèfon general 93 474 74 74
Fax 93 474 74 75
fundacio@fundesplai.org

 

Formulari i mapa de contacte

LogoQualitat2022BNsello dona con confianza cat jpg

L'acció de Fundesplai no seria possible sense la col·laboració de centenars de persones voluntàries i sòcies.
Tu també pots donar suport a la nostra acció:

col·labora!