Fundació Catalana de l'Esplai

Cursos subvencionats per a entitats i voluntaris

Cursos subvencionats de gestió d'entitats, intervenció social i lleure educatiu!

Llegeix més:Cursos subvencionats per a entitats i voluntaris

Subcategories

 • GESTIÓ AMBIENTAL (SUBVENCIONAT)

  Aquests curs està destinat a persones que estiguin a l’atur. És un curs que és de nivell 3, és a dir, per accedir al curs, has de tenir Batxillerat, una llicenciatura o diplomatura  o tenir un certificat de professionalitat de la mateixa família.

  El curs engloba aspectes de la ISO, IMAS, sistemes de gestió ambiental, elaboració d’inventaris de gestió ambiental, focos contaminants, etc.

  Modalitat:

  presencial 

  A qui s'adreça:

  Aquest curs està adreçat a majors de 18 anys, que estiguin en situació d'atur i que estiguin apuntats al SOC.

  Extracte del temari:

  Mòdul 1: Normativa i política interna de gestió ambiental de l'organització.

  Mòdul 2: Aspectes ambientals de l'organització:

      a)Elaboració d'inventaris de focus contaminants.

      b)Elaboració d'inventaris de consum de matèries primeres i recursos.

      c)Desenvolupament i aplicació de la metodologia i de les eines de registre de l'avaluació d'aspectes ambientals.

  Mòdul 3: Sistemes de gestió ambiental.

      a)Determinació i comunicació del Sistema de Gestió Ambiental (SGA).

      b)Posada en marxa de Sistema de Gestió Ambiental (SGA).

      c)Realització d'Auditories i Inspeccions ambientals, control de les desviacions del SGA.

  Mòdul 4: Prevenció de riscos ambientals.

  Mòdul 5: Mòdul de pràctiques professionals no laborables. 

  Estructura del curs:

  Curs de 500 hores 

  Titulació que s'obté:

  Certificat de professionalitat de nivell 3.

  Tens dubtes? Vols més informació?

  formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

 • C.P. D'AJUDANT DE CUINA: OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA (SUBVENCIONAT)

  Et sents atret pels fogons però et falta experiència? Vols iniciar-te en el món de la cuina?

  Amb aquest curs aprendràs a preelaborar aliments, preparar i presentar elaboracions culinàries senzilles i a més a més a assistir al xef en les seves preparacions d'elaboracions més complexes, executant i aplicant tècniques i normatives bàsiques de manipulació, preparació i conservació d'aliments.

  Converteix-te en un imprescindible en la cuina!

  Modalitat:

  Presencial

  A qui s'adreça:

  Persones majors de 16 anys en situació d'atur i apuntades al SOC interessats/des en obtenir el Certificat de Professionalitat d'ajudant de cuina

  Extracte del temari:

  • Aplicacions de normes i condicions higiènico-sanitaries en restauració
  • Aprovisionament de matèries primes en cuina
  • Preelaboració i conservació culinàries
  • Realització d'elaboracions bàsiques i elementals de cuina i assistir en l'elaboració culinària
  • Elaboració de plats combinats i aperitiu

  Estructura del curs:

  Curs de 290 hores i 80 més a pràctiques.

  Titulació que s'obté:

  Certificat de professionalitat de nivell I d'ajudant de cuina

  Altres:

  A Centre Esplai tenim un taller de cuina equipat amb totes les eines i materials necessaris per a treure el màxim profit a aquest certificat!

  Places limitades

  Tens dubtes? Vols més informació?

  formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

 • C.P. DE DIRECTORS I DIRECTORES D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL (SUBVENCIONAT)

  A partir d'una metodologia activa treballarem els aspectes següents: planificació i organització, gestió i avaluació de projectes educatius, processos grupals, tècniques i recursos d'animació, etc. 

  Modalitat:

  presencial

  A qui s'adreça:

  Majors de 18 anys, que estiguin en situació d'atur, apuntats al SOC i que volen treballar com a directors/es de lleure infantil i juvenil.

  Extracte del temari:

  A partir d'una metodologia activa treballarem els aspectes següents:

  • Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil.
  • Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 hores).
  • Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure (60 hores).
  • Coordinació i dinamització de l'equip de monitors de lleure (80 hores).

  Estructura del curs:

  Aquest curs consta de 310 hores lectives i de 120 hores de pràctiques.

  Titulació que s'obté:

  Diploma de director d'activitats de lleure infantil i juvenil atorgat per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i Certificat de Professionalitat de nivel III havent aprovat tant la part lectiva com la pràctica.

  Tens dubtes? Vols més informació?

  formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

 • C.P. DE MONITORS I MONITORES D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL (SUBVENCIONAT)

  A partir d'una metodologia activa treballarem els aspectes següents: infància i medi; l'educació en el temps de lleure i l'entitat d'esplai; plantejament i objectius educatius; infants i adolescents (desenvolupament psicològic i la vida en grup); el monitor i la monitora; el centre d'interès i el mètode de projectes; la colònia i les activitats de vacances; tècniques d'expressió i animació (plàstica, danses, cançons i jocs); tècniques d'excursionisme i natura; primers auxilis i educació per la salut. 

  Modalitat:

  presencial

  A qui s'adreça:

  Majors de 18 anys, que estiguin en situació d'atur i apuntats al SOC que volen treballar com a monitors/es de lleure infantil i juvenil, de forma voluntària o professionals, en una entitat d'esplai, casal d'estiu, menjador escolar o colònia de vacances.

  Extracte del temari:

  A partir d'una metodologia activa treballarem els aspectes següents:

  • La infància i el medi
  • L'educació en el temps lliure i l'entitat d'esplai
  • El plantejament i els objectius educatius
  • Els infants i adolescents; desenvolupament psicològic, la vida en grup
  • El monitor i la monitora
  • El centre d'interès i el mètode de projectes
  • La colònia i les activitats de vacances
  • Tècniques d'expressió i animació; plàstica, danses i cançons, jocs...
  • Tècniques d'excursionisme i natura
  • Primers auxilis i educació per la salut

  Estructura del curs:

  Aquest curs consta de 150 hores lectives i de 160 hores de pràctiques.

  Titulació que s'obté:

  Diploma de monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil atorgat per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i Certificat de Professionalitat de nivel II

  Tens dubtes? Vols més informació?

  formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

 • C.P. ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA NIVELL II (SUBVENCIONAT)

  Realitzar les operacions de gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, prèvia obtenció, processament i arxiu de la informació i documentació necessària mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte a la normativa vigent i atenent als criteris de qualitat definits en l'organització.

  Modalitat:

  Presencial 

  A qui s'adreça:

  Aquest curs s’adreça a persones majors de 18 anys en situació d'atur i que estiguin inscrites al SOC.

  Extracte del temari:

  Mòdul 1: Operacions administratives comercials

  • Atenció al client, gestió administrativa i aplicacions informàtiques en el procés comercial

  Mòdul 2: Gestió operativa de tresoreria

  Mòdul 3: Gestió auxiliar de personal

  Mòdul 4: Registres contables

  • Pla general i aplicacions informàtiques de contabilitat                       

  Mòdul 5: Grabació de dades

  Mòdul 6: Gestió d'arxius

  Mòdul 7: Ofimàtica

  • Sistemes operatius i de recerca d'informació. Aplicacions informàtiques de tractament de textos, fulls de càlcul, bases de dades relacionals i presentacions gràfiques d'informació.

  Mòdul 7: Módul de pràctiques

  Estructura del curs

  El curs consta de 800 hores lectives i 80 hores pràctiques

  Titulació que s'obté:

  Certificat de professionalitat de nivell 2

  Tens dubtes? Vols més informació?

  formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

   

 • C.P. ATENCIÓ A L'ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (ACNEE) EN CENTRES EDUCATIUS (SUBVENCIONAT)

  nee

  Acompanyar a l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) tant en els desplaçaments, com en la realització de les activitats relacionades amb els programes d'autonomia personal i higiene i d'ensenyament-aprenentatge, durant el període escolar.

  Utilitzant metodologia, tècniques i recursos, sota la supervisió de l'equip interdisciplinari del centre educatiu, per satisfer les necessitats bàsiques de neteja, alimentació i descans del ACNEE, procurant la seva autonomia i garantint la seva seguretat, complint amb la normativa aplicable en els centres educatius.

  Modalitat:

  Presencial 

  A qui s'adreça: 

  Aquest curs s’adreça a persones majors de 18 anys, tant treballadors/es en actiu com a persones a l'atur.

  Extracte del temari:

  Mòdul 1: Aplicació de tècniques de mobilitat, orientació i deambulació en els desplaçaments interns pel centre educatiu de l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE)

  Mòdul 2: Participació en els programes d'ensenyament-aprenentatge a l'aula de referència de l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE)

  Mòdul 3: Autonomia i higiene personal en la neteja de l'alumnat amb necessitats educatives especials                        

  Mòdul 4: Atenció i vigilància en l'activitat d'esbarjo de l'alumnat amb necessitats educatives especials                           

  Mòdul 5: Hàbits i autonomia en l'alimentació de l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE), al menjador escolar

  Mòdul 6: Módul de pràctiques professionals 

  Estructura del curs: 

  El curs consta de 450 hores lectives i 80 hores de pràctiques.

  Titulació que s'obté:

  Certificat de professionalitat de nivell 3

  Tens dubtes? Vols més informació?

  formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

   

  consorci 2020

  Aquest curs forma part del Pla Formatiu de Contractes Programa otorgat al Centre de formació de FundesplaiAquesta formació està subvencionada pel Consorci per a  la Formació Contínua de Catalunya.

 • C.P OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT DE SISTEMES INFORMÀTICS (SUBVENCIONAT)

   Realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips microinformàtics i perifèrics, sota la supervisió d'un responsable, aplicant criteris de qualitat i actuant en condicions de seguretat i respecte al medi ambient, seguint instruccions i procediment establerts.

  Modalitat:

  Presencial 

  A qui s'adreça: 

  Aquest curs s’adreça a persones majors de 16 anys que estiguin en situació d'atur.

  Extracte del temari:

  Mòdul 1: Operacions auxiliars de muntatge de components informàtics

  Mòdul 2: Operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics

  Mòdul 3: Operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació                       

  Módul de pràctiques professionals 

  Estructura del curs: 

  El curs consta de 290 hores lectives i 80 hores de pràctiques.

  Titulació que s'obté:

  Certificat de professionalitat de nivell 1

   

  Tens dubtes? Vols més informació?

  formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

   

 • C.P. CUINER/A (SUBVENCIONAT)

  Desenvolupar els processos de preelaboració, preparació, presentació i conservació de tota mena d'aliments i definir ofertes gastronòmiques, aplicant amb autonomia les tècniques corresponents, aconseguint la qualitat i els objectius econòmics establerts i respectant les normes i pràctiques de seguretat i higiene en la manipulació alimentària.

  Modalitat:

  Presencial

  A qui s'adreça:

  Persones majors de 18 anys en situació d'atur i apuntades al SOC interessades en obtenir el Certificat de Professionalitat de cuina.

  Extracte del temari:

  Módul 1- Seguretat, higiene i protecció ambiental en hostaleria

  Módul 2- Ofertes gastronòmiques senzilles i sistemes d’aprovisionament

  Módul 3- Preelaboració i conservació d’aliments

  Módul 4- Tècniques culinàries

  Módul 5- Productes culinaris

  Módul 6- Elaboracions bàsiques i plats elementals amb hortalisses, llegums seques, pastes, arros i ous

  Módul 7- Elaboracions bàsiques i plats elementals amb peixos, crustacis i moluscos

  Módul 8- Elaboracions bàsiques i plats elementals amb carn, aus i caça

  Módul 9- Elaboracions bàsiques de reposteria ipostres elementals

  Módul 10- Cuina creativa i d'autor

  Módul 11- Cuina espanyola i internacional

  Módul 12- Decoració i exposició de plats

  Mòdul de pràctiques

  Estructura del curs:

  Curs de 730 hores i 80 hores de pràctiques.

  Titulació que s'obté:

  Certificat de professionalitat de nivell II

   

  consorci

  Aquest curs forma part del Pla Formatiu de Contractes Programa otorgat al Centre de formació de FundesplaiAquesta formació està subvencionada pel Consorci per a  la Formació Contínua de Catalunya.
 • CP D'OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS NIVELL I (SUBVENCIONAT)

  Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides a les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acords amb instruccions o procediments establerts.

  Modalitat:

  Presencial 

  A qui s'adreça: 

  Aquest curs s’adreça a persones majors de 18 anys en situació d'atur.
  És un curs de nivell 1, és a dir, per accedir al curs, no s'exigeixen requisits acadèmics ni professionals.

  Extracte del temari:

  Mòdul 1: Tècniques administratives bàsiques d’oficina

  Organització empresarial i RRHH                       

  Gestió auxiliar de la correspondència                 

  Gestió auxiliar de documentació                          

  Mòdul 2: Operacions bàsiques de comunicació

  Comunicació en les relacions professionals         

  Comunicació oral i escrita                                  

  Mòdul 3: Reproducció i arxiu.

  Gestió auxiliar d'arxiu                                       

  Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional

  Estructura del curs: 

  El curs consta de 390 hores lectives i 40 hores de pràctiques.

  Titulació que s'obté:

  Certificat de professionalitat de nivell 1. 

  Tens dubtes? Vols més informació?

  formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

 • C.P. DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA - (SUBVENCIONAT)

  Programarem, organitzarem, dinamitzarem i avaluarem actuacions d'intervenció social encaminats al desenvolupament de la participació ciutadana i a l'articulació de processos comunitaris

  Modalitat:

  presencial

  A qui s'adreça:

  A majors de 18 anys, en situació d'atul i inscrits al SOC. Per poder accedir a aquest Certificat de Professionalitat que és de nivell III s'ha de tenir com a mínim el batxillerat.

  Extracte del temari:

  • Agents del procés comunitari
  • participació cuidadana
  • Metodologia de la dinamització comunitària
  • Foment i suport associatiu
  • Tècniques i instruments d'informació i difusió a la dinamització comunitària
  • Gestió de conflictes entre agents comunitaris
  • Impuls de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones

  Estructura del curs:

  Curs de 610 hores entre teoria i pràctica .

  Titulació que s'obté:

  Certificat de Professionalitat de nivell III de Dinamitzador comunitari 

  Tens dubtes? Vols més informació?

  formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

 • CdP DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA - (SUBVENCIONAT)

  El curs engloba aspectes d'intervenció comunitària, prevenció i gestió de conflictes, difusió d'accions de mediació i impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

  Modalitat:

  presencial 

  A qui s'adreça:

  Aquest curs s’adreça a persones majors de 18 anys en situació d'atur i que estiguin inscrites al SOC.

  És un curs que és de nivell 3, és a dir, per accedir al curs, has de tenir Batxillerat, una llicenciatura o diplomatura  o tenir un certificat de professionalitat de la mateixa família.

  Extracte del temari:

  Mòdul 1: Contextes socials d'intervenció comunitària.

  Mòdul 2: Prevenció de conflictes.

  Mòdul 3: Gestió de conflictes i procesos de mediació.

  Mòdul 4: Valoració, seguiment, i difusió d'accions de mediació.

  Mòdul 5: Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

  Mòdul 6: Mòdul de pràctiques professionals no laborables

  Estructura del curs:

  Aquest curs consta de 360 hores lectives i 80 hores pràctiques .

  Titulació que s'obté:

  Certificat de professionalitat de nivell 3.

  Tens dubtes? Vols més informació?

  formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

   

 • C.P DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PER L'OCUPACIÓ (SUBVENCIONAT)

  Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per l'ocupació, elaborant i utilitzant material, mitjans i recursos didàctics, orientant sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereixen el mercat laboral en la seva especialitat, promovent de forma permanent la qualitat de la formació i l'actualització didàctica.

  Per fer la teva preinscripció fes clic en l'enllaç següent:

  INSCRIPCIONS!!!!

  Modalitat:

  Presencial 

  A qui s'adreça: 

  Aquest curs s’adreça a persones majors de 18 anys que estiguin en situació d'atur

  Extracte del temari:

  Mòdul 1: Programació didàctica d'accions formatives per l'ocupació

  Mòdul 2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per l'ocupació

  Mòdul 3: Impartició i tutorització d'accions formatives per l'ocupació

  Impartició d'accions formatives per l'ocupació                   

  Tutorització d'accions formatives per l'ocupació                             

  Mòdul 2: Avaluació del procés d'ensenyança-aprenentatge en formació professional per l'ocupació                             

  Mòdul 3: Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per l'ocupació

  Mòdul 6: Módul de pràctiques professionals no laborables

  Estructura del curs: 

  El curs consta de 340 hores lectives i 40 hores de pràctiques.

  Titulació que s'obté:

  Certificat de professionalitat de nivell 3

  Tens dubtes? Vols més informació?

  formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

 • CP INFORMACIÓ JUVENIL- (SUBVENCIONAT)

  Organitzar i gestionar serveis d'informació per a joves, que responguin als interessos i necessitats d'aquest sector de la població desenvolupant accions d'informació, orientació, dinamització de la informació, promovent activitats socioeducativas en el marc de l'educació no formal orientades a fer efectiva la
  igualtat d'oportunitats i el desenvolupament integral dels joves com a ciutadans en el context d'una societat democràtica.

  Modalitat:

  presencial

  A qui s'adreça:

  Aquest curs s’adreça a persones majors de 18 anys en situació d'atur i que estiguin inscrites al SOC.

  És un curs que és de nivell III, és a dir, per accedir al curs, has de tenir Batxillerat, una llicenciatura o diplomatura  o tenir un certificat de professionalitat de la mateixa família.

  Extracte del temari:

  • Organització i gestió de serveis d'informació d'interès per a joves.
  • Organització i gestió d'accions de dinamització de l'informació per a joves.
  • Foment i suport associatiu.
  • Organització d'accions socieducatives dirigides a joves en el marc de l'educació no formal.

  Estructura del curs:

  Curs de 480 hores entre teoria i pràctica .

  Titulació que s'obté:

  Certificat de Professionalitat de nivell III d'Informador juvenil

  Tens dubtes? Vols més informació?

  formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

   

Informació de contacte

Edifici CENTRE ESPLAI
Carrer Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Telèfon general 93 474 74 74
Fax 93 474 74 75
fundacio@fundesplai.org

 

Formulari i mapa de contacte

LogoQualitat2022BNsello dona con confianza cat jpg

L'acció de Fundesplai no seria possible sense la col·laboració de centenars de persones voluntàries i sòcies.
Tu també pots donar suport a la nostra acció:

col·labora!