Projecte curricular

Els objectius generals

  1. Reconèixer i apreciar la diversitat d’objectes de l’entorn que ens envolta.
  2. Potenciar la descoberta dels éssers vius, fets i fenòmens de l’entorn, des de la perspectiva que som estretament interdependents d’aquests.
  3. Descobrir el paper dels sentits com a mitjà per relacionar-se amb els altres i amb el medi, i com a font d’informació.
  4. Potenciar l’interès i el respecte per l’entorn en la recollida de mostres per a l’observació i experimentació.
  5. Ajudar a crear lligams de confiança, cooperació i solidaritat entre professors i alumnes, i gaudir d’uns moments agradables en convivència en el grup.

Els mòduls

Partim de la necessitat d’adaptació als posicionaments de partida del grup d’infants, de les característiques particulars, i de les seves inquietuds formatives, i d’aquesta manera les activitats que es plantegen esdevenen una guia adaptable i permeable a les expectatives del grup.

Educació infantil

El programa es presenta en quatre mòduls d’activitats, amb una durada de tres dies cadascun. Els mòduls responen als centres d’interès per als infants de 3 a 5 anys de l’entorn de l'Alberg de Cal Pons.

Mòdul 1: Sóc petit i no em veus

Mòdul 2: El bosquet dels sentits

Mòdul 3: Mans manetes

Més informació i reserves

Cicle inicial

El programa es presenta en quatre mòduls d’activitats, amb una durada de tres dies cadascun. Els mòduls responen als centres d’interès per als infants de 6 a 8 anys de l’entorn ambiental i social i històric de l'Alberg de Cal Pons.

Mòdul 1: Un riu de Llúdrigues

Mòdul 2: Animals de terra i aigua

Mòdul 3: L'escola del Managé

Mòdul 4: Roda la colònia

Més informació i reserves

Cicle mitjà

El programa es presenta en quatre mòduls d’activitats, amb una durada de tres dies cadascun. Els mòduls responen als centres d’interès per als infants de 8 a 10 anys de l’entorn ambiental i social i històric de l'Alberg de Cal Pons.

Mòdul 1: Els saltaplanques

Mòdul 2: De colònies a la colònies

Mòdul 3: El fil de la colònia

Mòdul 4: El riu més treballador

Més informació i reserves

Cicle superior

El programa es presenta en quatre mòduls d’activitats, amb una durada de tres dies cadascun. Els mòduls responen als centres d’interès per als infants de 10 a 12 anys de l’entorn ambiental i social i històric de l'Alberg de Cal Pons.

Mòdul 1: El pas del foc

Mòdul 2: Terra de templers

Mòdul 3: Reinventant la colònia

Mòdul 4: La colònia 2.0

Més informació i reserves

La proposta metodològica

Aquest programa educatiu consta d’un seguit d’activitats vivencials de diferent tipologia que permeten explorar les idees, els valors i les actituds dels infants, facilitar l’intercanvi de maneres diferents de veure els fenòmens i les problemàtiques, i facilitar la presa de consciència dels possibles canvis.

El conjunt d’activitats d’aquest programa és fruit de la valoració dels principals centres d’interès de l’entorn natural i social i històric de l'Alberg de Cal Pons i el conjunt del Parc Fluvial del riu Llobregat.

Les orientacions pedagògiques de les activitats

A l’hora de posar en pràctica les activitats d’aquest projecte, es tenen en compte algunes condicions que afavoreixen l’aprenentatge, com ara: