Fundació Catalana de l'Esplai

Projecte curricular

Els objectius generals

 1. Reconèixer i apreciar la diversitat d’objectes de l’entorn que ens envolta.
 2. Potenciar la descoberta dels éssers vius, fets i fenòmens de l’entorn, des de la perspectiva que som estretament interdependents d’aquests.
 3. Descobrir el paper dels sentits com a mitjà per relacionar-se amb els altres i amb el medi, i com a font d’informació.
 4. Potenciar l’interès i el respecte per l’entorn en la recollida de mostres per a l’observació i experimentació.
 5. Ajudar a crear lligams de confiança, cooperació i solidaritat entre professors i alumnes, i gaudir d’uns moments agradables en convivència en el grup.

Els mòduls

Partim de la necessitat d’adaptació als posicionaments de partida del grup d’infants, de les característiques particulars, i de les seves inquietuds formatives, i d’aquesta manera les activitats que es plantegen esdevenen una guia adaptable i permeable a les expectatives del grup.

Educació infantil

El programa es presenta en quatre mòduls d’activitats, amb una durada de tres dies cadascun. Els mòduls responen als centres d’interès per als infants de 3 a 5 anys de l’entorn de l'Alberg de Cal Pons.

Mòdul 1: Sóc petit i no em veus

Mòdul 2: El bosquet dels sentits

Mòdul 3: Mans manetes

Més informació i reserves

Cicle inicial

El programa es presenta en quatre mòduls d’activitats, amb una durada de tres dies cadascun. Els mòduls responen als centres d’interès per als infants de 6 a 8 anys de l’entorn ambiental i social i històric de l'Alberg de Cal Pons.

Mòdul 1: Un riu de Llúdrigues

Mòdul 2: Animals de terra i aigua

Mòdul 3: L'escola del Managé

Mòdul 4: Roda la colònia

Més informació i reserves

Cicle mitjà

El programa es presenta en quatre mòduls d’activitats, amb una durada de tres dies cadascun. Els mòduls responen als centres d’interès per als infants de 8 a 10 anys de l’entorn ambiental i social i històric de l'Alberg de Cal Pons.

Mòdul 1: Els saltaplanques

Mòdul 2: De colònies a la colònies

Mòdul 3: El fil de la colònia

Mòdul 4: El riu més treballador

Més informació i reserves

Cicle superior

El programa es presenta en quatre mòduls d’activitats, amb una durada de tres dies cadascun. Els mòduls responen als centres d’interès per als infants de 10 a 12 anys de l’entorn ambiental i social i històric de l'Alberg de Cal Pons.

Mòdul 1: El pas del foc

Mòdul 2: Terra de templers

Mòdul 3: Reinventant la colònia

Mòdul 4: La colònia 2.0

Més informació i reserves

La proposta metodològica

Aquest programa educatiu consta d’un seguit d’activitats vivencials de diferent tipologia que permeten explorar les idees, els valors i les actituds dels infants, facilitar l’intercanvi de maneres diferents de veure els fenòmens i les problemàtiques, i facilitar la presa de consciència dels possibles canvis.

El conjunt d’activitats d’aquest programa és fruit de la valoració dels principals centres d’interès de l’entorn natural i social i històric de l'Alberg de Cal Pons i el conjunt del Parc Fluvial del riu Llobregat.

Les orientacions pedagògiques de les activitats

A l’hora de posar en pràctica les activitats d’aquest projecte, es tenen en compte algunes condicions que afavoreixen l’aprenentatge, com ara:

 • L'exploració de les idees
  Explorar els punts de partença dels participants, les seves idees, els seus valors i les seves actituds.
 • La intencionalitat
  Comunicar els objectius i els motius de l’activitat, doncs sense saber les raons finals per les quals es fa l’activitat, es fa difícil poder arribar a relacionar les noves idees amb les que els infants i joves ja tenen.
 • Les noves maneres de veure i de pensar
  Introduir noves informacions i nous punts de vista, facilitant-ne l’intercanvi de maneres diferents de veure els fenòmens i les problemàtiques.
 • Prendre consciència dels canvis
  Dedicar temps a reflexionar sobre què s’ha après. Ajudar a identificar els coneixements necessaris per a comprendre les situacions i les temàtiques, i ajudar a sintetitzar-los, facilitant la presa de consciència dels possibles canvis de punts de vista.
 • Les noves maneres de fer
  Relacionar la situació estudiada amb d’altres properes i pròpies de la vida quotidiana dels participants. Com més relacions es vagin establint, més fàcil serà que es produeixi un aprenentatge significatiu.

Informació de contacte

Edifici CENTRE ESPLAI
Carrer Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Telèfon general 93 474 74 74
Fax 93 474 74 75
fundacio@fundesplai.org

 

Formulari i mapa de contacte

LogoQualitat2022BNsello dona con confianza cat jpg

L'acció de Fundesplai no seria possible sense la col·laboració de centenars de persones voluntàries i sòcies.
Tu també pots donar suport a la nostra acció:

col·labora!