Fundació Catalana de l'Esplai

Petita Infància

Realitzem la gestió de projectes adreçats a la petita infància, de 0 a 3 anys, on destaquen la convivència i la diversitat com a valors. Donem als infants una atenció individualitzada i els nostres trets diferencials són:
 • Escola activa: fem una escola participativa.
 • Relació escola - entorn, fomentant la relació amb tota la comunitat educativa.
 •  Laïcitat i coeducació, amb un ideari basat en el respecte.
 • Vida quotidiana: vetllem per les activitats de la vida quotidiana com ara: els àpats, la son o la higiene personal.
 • Context socialitzador, l'escola promou espais de socialització com ara la relació amb el grup d'iguals.

La nostra experiència de gestió en l'àmbit de la petita infància és:

 • Gestió integral d'escoles bressol.
 • Suport educatiu en temps del migdia.
 • Gestió d'espais familiars i espais nadons.
 • Gestió d'espai de jocs i d'espai de pares i mares.
 • Xerrades amb famílies amb diferents temàtiques al voltant de la criança a la petita infància.

Escola bressol integral

El nostre model d'escola bressol, amb una clara vocació de servei públic, fomenta una visió educativa global, plural i integradora, partint de la realitat i de l'entorn social i cultural de cada municipi o barri.

A partir del Projecte Educatiu de Centre, emmarcarem la nostra metodologia de treball i d'atenció als infants en les orientacions i plantejaments de l'Escola Activa i del paradigma constructivista de l'aprenentatge, tot creant, en el centre, un clima afectiu i de relació que doni seguretat als infants i potenciï el seu desenvolupament integral.

Espai nadó

L'Espai nadó està dirigit als pares i mares amb fills entre 0 i 3 anys. En aquest espai, les famílies, adults i nadons, es relacionen en un entorn que afavoreix els aprenentatges. Aquesta relació comporta compartir experiències, emocions i capacitats entre els adults i els infants.

Espai familiar

És un servei adreçat a famílies amb fills i filles petits que té dos objectius bàsics:

 • El primer objectiu es tracta de la socialització dels nens i nenes, mitjançant el joc amb altres infants, jocs amb l'adult.
 • El segon objectiu va destinat als pares que mitjançant l'intercanvi d'informació, compartir experiències, aprendre a partir de l'observació de llurs fills i filles i dels altres nens i nenes, intercanvien maneres de fer, a més a més, els professionals els ensenyen a establir espais de qualitat amb els seus fills/es.

Espai de joc

En aquest espai s'ofereix a les famílies un espai de joc lliure o dirigit, interior i exterior, i són els infants els que trien el que volen fer.

És un servei obert a infants i famílies sense necessitat que hi hagi continuïtat. Es treballa, sobretot, l'autonomia, l'espontaneïtat, l'autogestió, el desenvolupament del criteri propi...

Espai de mares i pares

És un espai on s'ofereixen xerrades periòdiques fetes per especialistes sobre diferents temes relacionats amb l'alimentació, llenguatge, educació, motricitat, joc i joguines, etc., dels infants.

Els temes els proposen els pares i mares a partir de les seves necessitats i inquietuds, de manera que així assegurarem la participació del màxim d'adults i cobrirem les seves expectatives. Per exemple, les etapes de la introducció dels diferents aliments als infants, el joc simbòlic, etc.


Contacte

serveis@fundesplai.org

93 551 89 72

Informació de contacte

Edifici CENTRE ESPLAI
Carrer Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Telèfon general 93 474 74 74
Fax 93 474 74 75
fundacio@fundesplai.org

 

Formulari i mapa de contacte

LogoQualitat2022BNsello dona con confianza cat jpg

L'acció de Fundesplai no seria possible sense la col·laboració de centenars de persones voluntàries i sòcies.
Tu també pots donar suport a la nostra acció:

col·labora!