"Red Conecta"

Red Conecta

"Red Conecta" és una xarxa de telecentres impulsada per la Fundació i Micrososft amb el suport d'entitats, administracions públiques i empreses que promouen la inclusió a través de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) amb presència al territori espanyol, ubicats en ONG, entitats sense ànim de lucre i ajuntaments. És també una xarxa d'associacions que treballen en l'àmbit social, des de la proximitat local, facilitant l'atenció a col·lectius del territori a través d'un projecte comunitari on les persones estan implicades, participen activament i comparteixen el que aprenen.

El nostre objectiu és facilitar a tota la població l'accés i la formació en TIC, promovent la inclusió social i la millora de les possibilitats d'inserció laboral.

El "Red Conecta" s'emmarca en els programes d'e-inclusió que lidera la Fundació on també s'inclouen el "Conecta Joven", la inciativa de prevenció de les drogodependències "Y tú, ¿cómo controlas?" o diferents projectes europeus, entre d'altres.

Com funciona?


Què és un telecentre "Red Conecta"?

Un espai amb equipament informàtic i/o tecnològic on un persona dinamitzadora guia el procés i acompanya les persones en el seu aprenentatge, planifica les activitats i les adapta a les necessitats de cada col·lectiu, assessora a la ciutadania i contacta i fomenta el treball en xarxa amb les associacions pròximes.

A qui es dirigeix?

A la ciutadania en general, amb prioritat per a:

Línies d'actuació

Metodologia

A "Red Conecta" treballem a través d'una metodologia basada en materials adaptables a cada col·lectiu, construïts a partir de l'experiència i funcionament dels centres, pensats per a que les persones es familiaritzin amb les TIC i disposin d'eines per a la participació social i democràtica.

Des de la Fundació es proporciona assessorament i suport metodològic per facilitar l'adequada implantació del projecte en les entitats, s'organitzen trobades presencials i s'ofereix un pla de formació contínua a les persones dinamitzadores mitjançant una plataforma virtual.

"Red Conecta" desenvolupa projectes relacionats amb les TIC i col·lectius específics en què poden participar telecentres que pertanyen a la xarxa, potenciant la sostenibilitat del projecte en les entitats locals.

"Red Conecta" col·labora amb altres xarxes de telecentres d'Espanya i Europa amb l'objectiu de generar coneixement i incidir en polítiques públiques i difusió de projectes.

Qui el promou i a on?

Red Conecta és una iniciativa de Fundació Esplai amb el suport de Microsoft en aliança amb una xarxa d'ONG i la col·laboració de l'administració publica. Cadascun dels centres està impulsat per una associació local que assumeix el projecte per a implantar-ho al seu barri o ciutat, facilitant així l'apropament i la participació de les persones i grups en les activitats de formació i generant dinàmiques participatives en el territori.

"Red Conecta" és possible gràcies a la implicació del sector privat, de les administracions i de les ONG, sumant esforços per tal d'afavorir la integració social i desenvolupar la societat del coneixement.

Contacte