Publicacions per al Tercer Sector

La responsabilitat dels òrgans de govern: Junta directiva i Patronats
RelsLaborals

Gestió d’entitats no lucratives: Les relacions laborals a les ENL
RelsLaborals

 Gestió d’entitats no lucratives: LISMI i mesures alternatives
Lismi

Gestió d’entitats no lucratives: Guia de les obligacions comptables ENL
Obligacions

Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions catalanes
PlaComp

 Programa de gestió de socis: Com crear documents personalitzats
GestioSocis