Petita Infància

Escola bressol esplai
Realitzem la gestió de projectes adreçats a la petita infància, de 0 a 3 anys, on destaquen la convivència i la diversitat com a valors. Donem als infants una atenció individualitzada i els nostres trets diferencials són:

La nostra experiència de gestió en l'àmbit de la petita infància és:

Escola bressol integral

El nostre model d'escola bressol, amb una clara vocació de servei públic, fomenta una visió educativa global, plural i integradora, partint de la realitat i de l'entorn social i cultural de cada municipi o barri.

A partir del Projecte Educatiu de Centre, emmarcarem la nostra metodologia de treball i d'atenció als infants en les orientacions i plantejaments de l'Escola Activa i del paradigma constructivista de l'aprenentatge, tot creant, en el centre, un clima afectiu i de relació que doni seguretat als infants i potenciï el seu desenvolupament integral.

Espai nadó

L'Espai nadó està dirigit als pares i mares amb fills entre 0 i 3 anys. En aquest espai, les famílies, adults i nadons, es relacionen en un entorn que afavoreix els aprenentatges. Aquesta relació comporta compartir experiències, emocions i capacitats entre els adults i els infants.

Espai familiar

És un servei adreçat a famílies amb fills i filles petits que té dos objectius bàsics:

Espai de joc

En aquest espai s'ofereix a les famílies un espai de joc lliure o dirigit, interior i exterior, i són els infants els que trien el que volen fer.

És un servei obert a infants i famílies sense necessitat que hi hagi continuïtat. Es treballa, sobretot, l'autonomia, l'espontaneïtat, l'autogestió, el desenvolupament del criteri propi...

Espai de mares i pares

És un espai on s'ofereixen xerrades periòdiques fetes per especialistes sobre diferents temes relacionats amb l'alimentació, llenguatge, educació, motricitat, joc i joguines, etc., dels infants.

Els temes els proposen els pares i mares a partir de les seves necessitats i inquietuds, de manera que així assegurarem la participació del màxim d'adults i cobrirem les seves expectatives. Per exemple, les etapes de la introducció dels diferents aliments als infants, el joc simbòlic, etc.


Contacte

serveis@fundesplai.org

93 551 89 72