Compliance

COMPLIANCE

Fundesplai  ha aprovat els Principis de Conducta i Pràctiques Responsables, que orienten la seva actuació i la de les persones col·laboradores,  i que formen part del seu Programa de Compliance, amb la finalitat que contribueixin a millorar el seu funcionament, així com l’eficiència i la transparència en les relacions internes i amb la societat.

Així mateix, en relació a possibles incompliments normatius, la Fundació ha establert un Canal de comunicació per tal que qualsevol persona que tingui dubtes, suggeriments o coneixement d’actuacions que no s’ajustin a la legalitat ho pugui comunicar al Comité de Compliance que és l’òrgan responsable de tramitar i impulsar aquestes qüestions.

Prinicipis PRINCIPIS DE CONDUCTA I PRACTIQUES RESPONSABLES PER AL COMPLIMENT NORMATIUPCPR

 

 CANAL DE COMPLIANCE