Situacions de dilema

SITUACIONS DE DILEMA

Com orientació del tipus de dilemes que es poden consultar o adreçar al Comitè d’Ètica  enunciem diferents situacions:

<<Tornar