Papers, please – videojoc

Papers, please (“Papers, si us plau” en català) és un videojoc que ens planteja la càrrega emocional que suposa treballar com a inspector/a de duanes en un fictici estat comunista, decidint qui entra o no en el país.