No pressuposis res

Una activitat per conèixer totes les possibilitats en la diversitat de gènere, afectivitat i sexualitat per ampliar la mirada més enllà del sistema sexual binari tradicional. Desmuntem estereotips i ampliem horitzons!