Les mans es presenten

Presentem una manualitat que permetrà que es converteixi en una dinàmica de presentació per tenir a l’aula o espai on es situï el grup normalment. Una mà amb la informació de cada infant.