Les 3 Rs

En els últims 80 anys la producció de productes i mercaderies ha pujat exponencialment i en conseqüència. La llei o estratègia de les 3 R o 3R va ser una proposta que va popularitzar l’organització ecologista Greenpeace.