La Natura Fantàstica del Barri

Aquesta activitat té per objectiu que els nens i nenes observin i experimentin els elements que conformen les zones verdes del seu barri i puguin arribar a tenir un compromís de millora i estima pel seu entorn més proper.