La manta

Un joc de coneixença que serà ideal per treballar l’agilitat i també conèixer la resta de companys i companyes. Servirà tant si el grup és nou, si hi ha algun integrant nou o nova o si ja es coneixen tots.