La forja d’Hefest

A partir del personatge mitològic del déu Hefest, deformat i feble de cames, però gran ferrer i artista, fem una proposta amb un seguit d’activitats per reforçar l’autoconeixement i l’autoestima.