Higròmetre de cabell

L’higròmetre mesura la humitat de l’ambient. Proposem crear-ne un dels més antics que han existit, l’higròmetre de cabell.