Els drets del conill

En aquesta activitat els infants imaginen quines atencions necessitaria un animal domèstic com un conill i ho extrapolen a les necessitats i els drets que tenen les persones per viure dignament.