Els drets del conill

 • de 3 a 10 anys
 • Dinàmica de grup, Joc, i Joc de simulació
 • Ciutadania compromesa, Drets de l’Infant, i Igualtat d’oportunitats
 • Proposta educativa nuSOS

Descripció

En aquesta activitat els infants imaginen quines atencions necessitaria un animal domèstic com un conill i ho extrapolen a les necessitats i els drets que tenen les persones per viure dignament.

Objectius

 • Relacionar les necessitats de les persones amb els Drets Humans i el dret a viure.
 • Defensar la pervivència dels Drets fonamentals.

Llegeix el desenvolupament de l'activitat

PRESENTACIÓ

Una activitat perquè els infants prenguin consciència de la importància de tenir drets i complir-los.

L’ACTIVITAT

Demanarem als infants que s’imaginin que han de tenir cura d’un conillet i li han de posar un nom. Llavors se’ls fa pensar en tot allò que el conill necessita per ser feliç, estar protegit i amb salut. Preguntarem quines són totes aquelles coses que necessita. Probablement expressaran coses com ara un cau, palla, menjar, aigua, fer exercici, atenció, amor o, potser, un altre conill per tenir companyia,…

Anirem apuntant tot allò que vagi sorgint en un gran mural.  A la part de dalt de la graella escriurem CONILL. Llavors demanarem: qui es responsabilitza de donar al nostre conill totes aquestes coses que necessita? I, igual que abans, anotarem les respostes (que probablement facin recaure la responsabilitat sobre ells/elles mateixos/es o bé sobre el/la propietari/ària del conill.

Comprovem totes les coses que el conill necessita per sobreviure i fem preguntes com ara:

– Si el conill necessita tot això per sobreviure, llavors el conill té dret a tot això?

. Qui és responsable d’assegurar que els drets del conill a totes aquestes coses són respectats?

Llavors escrivim INFANTS a la part superior de la columna de la mateixa graella i els demanem quines són les coses que els nens i les nenes necessiten per a desenvolupar-se i ser feliços i sentir-se segurs. Anotem les seves respostes i els ajudem perquè surtin coses com: casa, aliments, aigua, família, amistats, jocs, educació, amor, atenció, etc.

Demanem qui és el/la responsable d’assegurar als nens i nenes tot allò que necessiten. Promovem que surtin coses com: les persones adultes, el pare, la mare, la família, els iguals, etc.

Fem preguntes per tal de centrar l’atenció en la temàtica dels drets i així afegir altres necessitats a la graella:

 • Què necessiten els infants per estar protegits, per sobreviure, desenvolupar-se i participar?
 • Si els infants necessiten tot això, llavors hi tenen dret?
 • Qui és responsable d’assegurar que els infants gaudeixin d’aquests drets?

Preguntem al grup si mai han sentit parlar sobre els Drets Humans o la Convenció sobre Drets de l’Infant (CDI). Els donem còpies de la versió adaptada per a infants o una versió en pòster. Els expliquem que aquest document estableix allò a què els infants de tot el món tenen dret.

OBSERVACIONS

Si ho trobem adequat per al grup, podem tancar l’activitat llegint en veu alta la versió adaptada per a infants de la CDI, fent que cada infant llegeixi un article.

Adaptació per a infants més grans: Quan comparem la llista que han creat els infants i la CDI, convidem al debat sobre els elements que hi hagi homes, amb preguntes com ara:

– Hi ha altres necessitats i drets a la CDI que no són a la vostra llista?

– Per què creieu que sí que hi són a la CDI?

– Per què creieu que heu pensat en aquests drets i necessitats en concret?

Tingueu present que caldrà adaptar l’execució segons les edats. Per exemple, a infantil es pot treballar a través de titelles i/o peluixos reals.

 

Valoració

Animem els infants a comparar la llista de les necessitats dels infants amb la CDI. Veurem com ells ja havien creat una llista dels drets dels infants. Fem preguntes com:

 • Quines necessitats de la vostra llista surten també a la CDI? Les marquem amb una estrella a la graella.
 • Per què penseu que vosaltres mateixos heu pogut pensar en molts dels drets dels infants sense saber-ho?

Assenyalem que el grup tenia clar des del principi allò que els infants necessiten per desenvolupar-se i créixer, sense necessitat que cap adult els ho digués. I és que ells són experts a les seves vides! Expliquem que la CDI existeix per donar suport als drets dels infants: per tal de protegir i de donar als infants allò que necessiten, així com assegurar que puguin participar en el món que els envolta.

Edat de 3 a 10 anys
Temàtica Ciutadania compromesa, Drets de l’Infant, i Igualtat d’oportunitats
Tipus Dinàmica de grup, Joc, i Joc de simulació
Projecte Proposta educativa nuSOS
Espai Interior
Autoria Fundesplai
Llicència Reconeixement – No Comercial (by-nc)

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai