El nom infinit

Aquesta dinàmica de coneixença permet aprendre els noms dels i les participants, i a més a més és ideal per tal de treballar la memòria. Qui serà capaç de recordar tots els noms?