El joc de les tasques de la llar

A través d’un joc de taula, els infants reflexionaran sobre les tasques domèstiques, com se’n poden responsabilitzar, quines són les seves preferides,… i valorant la influència dels estereotips de gènere.