El diari papallonenc

Activitat plàstica. Creació del diari de la Bolboreta. Activitat vinculada a l’eix d’animació de la proposta educativa nuSOS, amb el personatge protagonista de la papallona Boolboreta.