Desmuntem i re-generem

Prendrem consciència amb els joves sobre l’estereotip de gènere que s’ha generat durant els anys i les seves conseqüències. Es proposa fer un joc educatiu a través de l’eina del Kahoot.