Bola d’Alumini

L’activitat planteja fer una descoberta de les propietats d’aquest material i del seu impacte al medi ambient, amb la finalitat de prendre consciència sobre la necessitat de consumir-lo amb mesura i de forma responsable.